Abdülkerîm el-Hattâbî Hareketi.

Kuzey Afrika'da İspanyol ve Fransız sömür­geci güçlerine karşı bir hareket başla­tan Abdülkerîm el-Hattâbî (ö. 19631, ba­basının ölümünden sonra kabilesinin ba­şına geçerek diğer kabilelerle birlikte Rif bölgesinde bağımsız bir devlet kur­mak için İspanyollar'a cihad açtı. İspanyollar'a karşı 1921’de büyük Rif ayak­lanmasını düzenledi; İspanyol ordusunu mağlûp ederek Rif Cumhuriyeti'ni kur­du ve bu devletin ilk başkanı oldu. Bu başarı, Abdülkerîm'e halk arasında bü­yük bir nüfuz sağladı. Cumhuriyetin dı­şarıda tanınması için yapılan teşebbüs­ler sonuçsuz kaldı. Fransızlar, gittikçe güçlenen Hattâbfye karşı bölgedeki et­kili tarikatları ayaklandırmaya çalıştıkları gibi İspanyollar'la da anlaşarak gü­neyden ve kuzeyden Abdülkerîm'in or­dularına saldırdılar ve onları mağlûp et­tiler; Abdülkerîm'i de esir alıp sürgüne gönderdiler. Böylece Hattâbî hareketi son bulmuş oldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net