I;erri, C.Lombroso ile birlikte çağdaş kriminolojinin ve Pozitif Kriminoloji Okulu’nun kurucusudur. Bu okul, hukukun biyolojik ve toplumsal bilimlerin sonuçlarından yararlanması ve suçun hukuksal çözümlemesinin, ancak suçu işleyen kişinin ve suçu işleme biçiminin incelenmesinden sonra yapılması geleneğini başlatmıştır. Suçun incelenmesine çok boyutlu bir yaklaşım getiren Ferri, insanı suça iten etmenleri antropolojik, fiziksel ve toplumsal olarak üç sınıfa ayırmıştır. Sosyalist olduktan sonra doğrudan iktisadi etmenlere ağırlık vermiş ve bu etmenlerin suçun oluşmasında belirleyici öneme sahip olduklarını savunmuştur.

Ferri’ye göre suçun azaltılmasının yolu suçun içgüdüsel, duygusal, sürekli ya da arada bir işlenen türlerden olup olmadığının saptanmasından geçer. Suçlunun yeniden çevreye uyumunun olası olduğuna inanan Ferri, suçlulara ıslah edici yöntemlerin uygulanması gerektiğini savunmuştur. Ceza kurumlarımn ve ceza hukukunun işlevini, toplumu asalak organizmalardan korumak olarak belirlemiştir.

Ferri, ceza hukuku konusundaki görüşleriyle ve Pozitif Kriminoloji Okulu’nun başyapıtı niteliğindeki kitaplarıyla özellikle Güney Amerika ve Latin Avrupa ülkelerinin ceza yasalarının oluşmasında etkili olmuştur. 1921’de İtalyan ceza yasasının hazırlanması için kurulan komisyonun çalışmalarına katılarak, yasanın oluşmasında görüşlerinin etkili olmasını sağlamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): I nuovi orizzonti del dritto e delle procedura penale, 1881, (“Ceza Hukuku ve Yargılama Usulünde Yeni Bir Anlayış”); La sociologia criminale, 1884, (“Suçlar Sosyolojisi”); Socialismo e scienza positiva, 1894, (“Sosyalizm ve Pozitif Bilimler”); L’omicido, 2 cilt, 1895, (“Adam Öldürme”); Studi sulla criminalita, 1901, (“Suç İşleme Olayları Üzerine İncelemeler”); Mussolini, uomo di stato, İ927, (“Devlet Adamı Mussolini”); II fascismo in Italia e l’opera di Benito Mussolini, 1927, (“İtalya’da Faşizm ve Benito Mussolini’nin Yapıtları”).

• KAYNAKLAR: F.Collin, Enrico Ferri et l’avant-projet de code penal italien de 1921, 1925; B.Franchi, Enrico Ferri, 1908; B.Franchi, Şeritti in onore di Enrico Ferri, 1929.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi