Deneylerine dayanarak beyin kabuğundaki motor ve duyusal alanları belirleyen Ferrier, beyin kabuğundaki belli alanları devreden çıkararak işlevsel eksikliklerini de gözleyerek beyin kabuğunun bir haritasını hazırladı. Yüksek memeliler için vardığı sonuçlar daha sonraki çalışmalarla doğrulanmışsa da insan beyni konusunda bazı yanılgılara düştü. Bu durum, büyük ölçüde hayvanlardaki bulgularını insan beynine genelleştirmesinden kaynaklanıyordu.

Varsayımlarını deneysel olarak doğrulayan, çalışmalarının sonuçlarını insanlar üzerindeki klinik gözlemleriyle birleştirmeye çalışan Ferrier, meslektaşlarım sinir sistemi hastalıklarının cerrahi yöntemlerle tedavisine özendirerek beyin ve sinir cerrahisinin ortaya çıkmasına da katkıda bulundu. Ferrier 1876’da yayımına başlanan ve sinir sistemi araştırmalarına ilişkin makalelere ağırlık veren Brain dergisinin de kurucusudur.

• YAPITLAR (başlıca): Researches in Cerebral Physiology and Pathology, 1873, (“Beyin Fizyolojisi ve Patolojisi Üstüne Araştırmalar”); The Functions of the Brain, 1876, (“Beynin İşlevleri”); The Localization of Cerebral Disea-se, 1878, (“Beyin Hastalıklarının Lokalizasyonu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi