FERRY, Jules François Camille (1832-1893) Fransız devlet adamı. Eğitim bakanı ve başbakan olarak, ülkesinde eğitim reformunu başlatmış ve yayılmacı bir dış politika izlemiştir.

5 Nisan 1832’de Saint-Die’de doğdu, 17 Mart 1893’te Paris’te öldü. 1855’te Paris barosuna kabul edildi ve avukatlık yapmaya başladı. Daha sonra, Cumhuriyetçi muhalefete katıldı, 1869’da Paris milletvekili seçildi.

İkinci Fransız İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Ulusal Savunma Hükümeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Almanya’nın Fransa’yı işgali sırasında, Eylül 1870’te, Seine ili valiliğine getirildi. Kasım 1870’te Paris belediye başkanı oldu. Kuşatılmış kentte beslenme sorununa çözüm getirmek için aldığı sert önlemler yüzünden halktan büyük tepki gördü. 1871’de Paris Komünü’nün kurulması sonucu kentten ayrıldı. 1872-1873 yıllarında Atina büyükelçisi olarak görev yaptı.

1873’ten başlayarak muhafazakâr hükümetlere karşı cumhuriyetçi muhalefet içinde mücadele verdi. 1879’da eğitim bakanı oldu. Gerçekleştirdiği bir dizi yasayla temel eğitimin laik, parasız ve zorunlu olmasını sağladı. Kilisenin, eğitim kurumlan üzerindeki etkinliğini azalttı. 1880’de başbakan olmasıyla birlikte eğitim reformunu yaygınlaştırdı. 188l’de Tunus’u işgal ettirmesine karşı oluşan tepkiler nedeniyle başbakanlıktan ve eğitim bakanlığından istifa etti.

1882’de yeniden eğitim bakanı, 1883’te ikinci kez başbakan oldu. 1881’de Tunus’un işgaliyle başlayan yayılmacı bir dış politikayı sürdüren Ferry, başbakanlığı döneminae Madagaskar, Kongo ve Tonkin’in işgal edilmesinde etkin oldu. İzlediği dış politika hem Muhafazakârlar, hem de Radikaller tarafından eleştirilmekteydi. 1885’te Fransız ’ güçlerinin Tonkin’de uğradığı yenilgi sonucu oluşan tepkiler nedeniyle Ferry hükümeti istifa etti. 1891’de senatoya giren Ferry, 1893’te senato başkanı olduktan kısa bir süre sonra öldü.

• YAPITLAR (başlıca): Les comptes faııtastiques d'Haussman, 1868, (“Haussman’ın Gerçekdışı Hesapları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi