Araba lastiği yapımında kullanılan kauçuğun büyük bir bölümü İngiliz sömürgelerinde üretiliyordu. Kauçuk ticaretini elinde bulunduran İngiltere, fiyatları dilediği gibi ayarlayabiliyordu. Bu nedenle tüketici ülkeler, özellikle de otomobil üretiminde bir patlamanın yaşandığı ABD güç durumda kalıyordu. Firestone ve Ford sorunu çözmek amacıyla Liberya’da kauçuk üretmeye karar verdiler. 1926’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da aktif desteğiyle imzalanan antlaşma ile Firestone Lastik Şirketi Liberya’nın kauçuk üretimine en elverişli 400.000 hektar arazisinin 99 yıllık kullanma hakkım aldı. Antlaşmaya göre Firestone, her hektar için 14.85 cent ödeyecek, Liberya’ya ise ihraç edilen lastiğin toplam değerinin %1’i kalacaktı. Çok düşük ücretle yerli işçi kullanan şirket, olağanüstü kâr etmeye başladı ve dört yıl içinde kendisine bir banka kurdu. Banka kısa zamanda Liberya’nın dış ticaretinin tümünü denetlemeye başladı. 1930’da Birleşmiş Milletler’in Firestone Şirketi’nde köle çalıştırılması konusunda yürüttüğü araştırma Firestone’un istihdam politikasını temize çıkaran biçimde sonuçlandı.

1937’de ABD’de kullanılan lastiklerin dörtte birini üretir duruma gelen Firestone Şirketi’nin çalışmaları, Firestone’un ölümünden sonra ailesi tarafından sürdürüldü.

• KAYNAKLAR: A.Lief, Harvey Firestone:Free Man of Enterprise, 1951; W.C.Taylor, The Firestone Operations in Lıheria, 1956.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi