FRANZ FERDINAND (1863-1914) Avusturya arşidükü. 19î4’te öldürülmesini izleyen Avusturya-Sırbistan Savaşı I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.

18 Aralık İ863’te Avusturya’da Graz’da doğdu, 28 Haziran 19i4’te Bosna’nın başkenti Saraybosna’da (şimdi Yugoslavya’da Sarajevo) öldü. Arşidük Kari Ludwig’in en büyük oğlu ve imparator I. Franz Joseph’in yeğenidir. 1896’da babasının, 1899’da da Avusturya veliahtı Rudolf’un ölümü üzerine Avusturya-Macaristan tahtının varisi oldu.

Franz. Ferdinand imparatorluk sınırları içinde yaşayan değişik toplulukların ulusal istemlerini imparatorluğun geleceği için ciddi bir sorun olarak değerlendiriyordu. İlk olarak, Macarlar’la süregelen huzursuzluğun çözümü için federal bir devlet kurma önerisini geliştirdi. Ardından azınlıkların yeniden düzenlenmesiyle oluşacak “Büyük Avusturya Birleşik Devletleri”, daha sonra da güneyde İslavlar’a Avusturya ve Macaristan ile eşit haklar tanıyan bir “üçlü çözüm” önerdi.

1899’da general olan Franz Ferdinand, 1913’te ordu genel müfettişliğine getirildi. 1914’te askeri manevraları yönetmek üzere Bosna’ya gitti. Saraybosna’da şerefine düzenlenen karşılama töreninde Sırp milliyetçisi bir öğrenci tarafından öldürüldü. Tüm savaş koşullarının hazır olduğu ortamda Avusturya imparatoru Franz Joseph yeğeninin öldürülmesini gerekçe göstererek Sırbistan’a savaş ilan etti ve böylelikle I. Dünya Savaşı başladı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net