III.    Friedrich döneminde imparatorluğun doğu sınırlarına sürekli bir kargaşa egemen oldu. 1453’te İstanbul’u fethederek batıya doğru ilerlemeye başlayan Osmanlılar’ın 1469 vel475’teki saldırılarına karşı kayıtsız kaldı. Macaristan Kralı Matyas (Matthias) Corvinus’un Osmanlı saldırıları karşısında kendisinden istediği yardımı yerine getirmemesi üzerine Matyas 1485’te Avusturya’yı işgal etti. Bu durum karşısında, III. Friedrich Alman prenslerinin ve Ma-carlar’ın yerini oğlu Maximilian’a bırakmaları için yaptıkları baskıya boyun eğerek Maximilian’ı, 1486’da Almanya imparatoru yaptı.

III.    Friedrich ülke yönetimiyle ilgili işlere kayıtsız, önderlik niteliğinden yoksun ve güçsüz bir kişiydi. Yaşamının büyük bir bölümünü büyücülük, simyacılık ve astroloji ile uğraşmakla geçirdi. 53 yıllık iktidarı boyunca ülkesine düzensizlik ve kargaşa egemen oldu. Soyluların kendisinden beklediği reformları yapmaya yanaşmaması, AvusturyalI prenslerin ayaklanmalarına yol açtı, imparatorluk Diyeti’ne (meclis) sürekli olarak katılmaması ise prensliklerin ve kentlerin, gelecekte hiçbir Alman imparatorunun denetleyemeyeceği bir güce ulaşmalarına ve Alman Birliği’nin sarsılmasına neden oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net