el-Hâris b. Abdilmuttalib b. Hâşim b. Abdimenâf b. Kusayy (ö. 570'ten sonra) Abdülmuttalib'in büyük oğlu ve Hz. Muhammed'in amcası.

Annesi, Âmir b. Sa'saa kabilesinden Safiyye bint Cündeb'dir. Hâris'in nesli, Benî Hâşim'in Hârisiyyûn diye bilinen kalaba­lık bir kolunu teşkil eder. Babası Abdülmuttalib onun adına izafeten Ebü'l-Hâris künyesiyle anılır. Abdülmuttalib Zem­zem Kuyusu'nu kazarken diğer oğulları henüz dünyaya gelmediğinden yanında sadece oğlu Haris vardı. Haris bu dönem­de babasının en büyük destekçisi olarak görülmektedir. Belâzürî, onun Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ı kurban etmek istediği yılda öldüğünü kaydediyorsa da Abdullah'ın vefat ettiği sırada Hâris'in hayatta bulunduğuna dair kuvvetli rivayetler mevcuttur. İbn Sa'd, Taberî ve Zehebi'nin verdikleri bilgiye göre Abdullah b. Abdülmuttalib bir Kureyş kervanı ile Suriye'ye yaptığı bir ticarî seyahatten dönerken Medine'de hastalandı ve orada kaldı. Bu haber Abdülmuttalib'e ulaşınca oğlu Hâris'i durumu öğrenmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak Haris Medine'ye ulaştı­ğında Abdullah vefat etmiş ve defnedilmişti. Buna göre Haris, Belâzürî'nin ver­diği tarihten daha sonraki bir tarihte Abdullah'ın vefatından (570) sonra, Abdül­muttalib'in vefatından (577) önce ölmüş olmalıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net