TAYLOR, Zachary (1784-1850)

ABD’li asker ve devlet adamı. Ülkesinin 12. devlet başkamdir.

24 Kasım 1784’te Virginia Eyaleti’nde, Orange County’de doğdu, 9 Temmuz 1850’de Washington’da öldü. Sınırlı bir öğrenim gören Taylor 1808’de teğmen rütbesiyle orduya katıldı. Kızılderililer’e ve Ingilizler’e karşı yapılan çeşitli savaşlarda gösterdiği başarılar nedeniyle 1838’de tuğgeneralliğe yükseltildi.

1846’da Meksika Savaşı’nın başlaması üzerine Rio Grande’ye gönderildi. Meksikalılar’ı Palo Alto ve Resaca de la Palma’da yenilgiye uğrattıktan sonra Eylül 1846’da Monterrey’i ele geçirdi. Adını tüm ülkeye duyuran bu zafer sonrasında 6 haftalık bir ateşkes ilan etmesi devlet başkanı J.Polk ile ilişkilerinin gerginleşmesine neden oldu. Ateşkesi onaylamayan Polk, Taylor’ın Monterrey’de kalarak daha fazla ilerlememesini istedi. Ancak, Polk’un bu emrine uymayan Taylor, Şubat 1847’de Meksikalı kumandan Santa Anna’yı Buena Viesta’da büyük bir yenilgiye uğrattı. Buena Viesta başarısı Taylor’ın ününü daha da artırarak onu ulusal kahraman durumuna getirdi. Meksika Savaşı 1848’de imzalanan Guadalupe Hidal-go Antlaşması’yla sona erdi. Bu antlaşma ile Meksika, Texas’tan başka, başta California olmak üzere kuzeydeki topraklarını ABD’ye bırakıyordu.

Taylor’ın Meksika Savaşı sırasında gösterdiği yararlılıklar Whig Partisi’nin adayı olarak katıldığı 1848 devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasında etkili oldu. Kuzey-Güney ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde devlet başkanı olan Taylor kölelik yanlısı Demokratlar’ın yanı sıraWhig Partisi içindeki Güneyli milletvekillerinin de muhalefetiyle karşılaştı. Batı’nın ve Kuzey’in muhafazakâr sanayicileri ile Güneyli çiftçileri bünyesinde toplayan ve daha sonraki yıllarda ikiye ayrılacak olan Whig Partisi içinde kölelik tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan görüş ayrılıkları hükümete de yansımıştı. Hükümetin Güneyli üyeleri Taylor’ın köleliğin serbest olduğu Câlifornia’nın Birlik’e katılması yolundaki önerisine karşı çıktılar. Görüş ayrılıkları nedeniyle bir hükümet değişikliği yapmayı düşünen Taylor bunu gerçekleştiremeden öldü. Yerine Millard Fillmore (1800-1874) geçti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net