NABUKODONOSOR II (? - İÖ 562)

Babil kralı. Kırk yılı aşan hükümdarlığı döneminde Babil en parlak çağını yaşamıştır.

II.Nabukodonosor’un (Nebukadnezzar) doğum yılı ve yeri bilinmemektedir. İÖ Ağustos ya da Eylül
562’de Ba'bil’de öldü. İkinci Babil İmparatorluğu’nun kurucusu Nabopolassar’ın (İÖ 626-605) oğludur.

İÖ 609’da Babil ordusunun komutanlığını üstlendi. Bu sırada Mısır firavunu II.Nekeo (d. İÖ 610-595), Asur Devleti’nin yıkılmasından yararlanarak, Suriye ve Filistin’de ilerliyordu. Karşı saldırıya geçen Nabukodonosor, Nekeo’yu, İÖ 605’te Karga-mış’ta (Cerablus) ağır bir yenilgiye uğrattı. Geriye çekilen Mısır ordusunu izleyerek Filistin’e girdi. Ancak kral Nabopolas’ın ölümü üzerine Babil ordusu başkente dönmek zorunda kaldı ve Nabukodonosor İÖ 6 Eylül 605’te Babil tahtına çıktı. Babilliler’in Suriye’den çekilmesine karşın Fenike ve Yahudi devletleri, Babil’in egemenliğini tanıdılar. Nabukodonosor, İÖ 601 ’de, bağlaşığı olan Medler’den de yardım alarak Mısır’ı ele geçirmek istediyse de başarılı olamadı.

Nabukodonosor, Yahudi Kralı Yehoiakim’in ayaklanarak Nekeo’dan yardım istemesi üzerine, İÖ Mart 597’de Kudüs’e girdi. Yehoiakim’in yerine kardeşi Yehoiakhin’i getirdiyse de, kısa bir süre sonra onu da tahttan indirerek amcası Zedekiah’ı Yahudi kralı yaptı. Zedekiah, İÖ 589’da, Mısırlılar’dan yardım isteyerek ayaklandı. Nabukodonosor, İÖ 587’de Asi Irmağı kıyılarına ulaştı ve Kudüs’ü aldı. Yahudiler’in önemli bir bölümünü Babil’e sürdü. Fenike kıyısındaki Tir kenti de bir Babil ordusunca kuşatıldı. Ancak Tir kenti, İÖ 573’e dekdayandı. Nabukodonosor, İÖ 568’de bir kez daha Mısır’ı işgal etmek istediyse de başarıya ulaşamadı. Ölümünden sonra yerine oğlu Amel-Marduk (Evil-Merodak) geçti.

Nabukodonosor, Nabopolassar’m izlediği politikayı sürdürmüş, Medler’le olan bağlaşmayı korumuş, Suriye ve. Filistin üzerinde Babil egemenliğini kurmuştur. Babil’de kendisi için bir saray, Borsippa’ da E-Zida, Babil’de E-Sagila tapınaklarını yaptırmış, İştar Kapısı ile ünlü bir surla kenti koruma altına almıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen efsanevi, Babil’in Asma Bahçeleri de Nabuko-donosor’ca yaptırılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi