Adnan Saygun, (Ahmed Adnan Saygun). Türk besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Türk Beşleri olarak tanınan grubun üyelerinden,  (D. İzmir 7 Eylül 1907 - Ö.  İstanbul 6 Ocak 1991).

Yaşamı

İttihat ve Terakki Mektebi'nde İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'nun öğrencisi olmuş; ilk müzik eğitimini İsmail Zühtü Bey'den alarak okulun dörtsesli korosuna katılmıştı. Sonradan yine hocasının isteğiyle Bossati'den (1920) ve Macar Tevfik Bey'den (1922) piyano dersleri alan Adnan Saygun, okulu bitirdiği yıl kararını vermişti bile: liseden sonra öğrenime devam etmeyip bütün zamanını müziğe ayıracaktı.

Nitekim, İstanbul'da Hüseyin Sadettin Arel'den armoni dersleri alıp, kendi kendine kontrapunto çalışarak müzik bilgisini arttırdı ve 1925'te İzmir ilkokullarında müzik öğretmenliğine başladı. Bir yıl sonra, Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nde bir sınav vererek İzmir lisesi müzik öğretmenliğine atandı. Bir yandan da bestecilik bilgisini ve tekniğini geliştirmek için durmadan çalışıyordu. O aralar açılan bir sınavı kazanarak, müzik eğitimi için devlet hesabına Fransa'ya gönderildi (1928). Paris'te Schola Cantorum'da Vincent d'İndy, Eugene Borrel, Souberbielle, Gastoue gibi ünîü sanatçıların öğrencisi oldu; armoni, kontrapunto, beste ve füg bilgisini arttırarak yurda dönünce (1931) Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde kontrapunto ve armoni dersleri vermeğe başladı. İlk besteleri de bu tarihlere rastlar. 1934'te kısa bir süre Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası (bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası)'nı yöneten Adnan Saygun iki yıl sonra İstanbul'a geçerek Belediye Konservatuvarı'na öğretmen oldu (1936); Türk folkloru, özellikle Karadeniz halk müziği üstünde çalışmalarına da o yıl başladı. 1939'da Ankara'ya dönüp Halkevleri müfettişi olması, bu folklor araştırmalarına daha elverişli bir ortam hazırlamıştı. Ertesi yıl Ses ve Teî Birliği'ni kurarak konserler düzenlemeğe başlayan sanatçı 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı beste ve modal müzik öğretmenliğine getirildi. Sonradan beste bölümünün yönetimini de üzerine aldı. Bu arada Türk halk müziği derlemeleri, Kars ve Artvin yöresinin müzik ve çalgıları üstüne araştırmaları, halk oyunlarının mistik özelliklerine yönelmiş çalışmalarıyle de ün yapan besteci, sık sık dış ülkelerde verdiği konferans ve konserlerle Türk müziğinin tanıtılmasında büyük rol oynadı. 1947'de Uluslararası Halk Müzik Konseyi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 1973'te İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyeliğine atandı.

Adnan Saygun, 6 Ocak 1991'de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.