Hz. Muhammed b. Abdullah. (D.Mekke 571 ? - 8 Haziran 632 Medine) İslâm dini peygamberi, Hatemü'l-enbiyâ (son peygamber), tebliğini yaptığı İslam dini ile dünya tarihini değiştirmiştir.

İsmi
Arapça isimlendirme şekliyle adı Muhammed bin Abdullah (Abdullah oğlu Muhammed) olarak geçer. Müslümanlar adını andıktan sonra sıkça "sallallâhu aleyhi ve sellem", "Aleyhisselam" "Aleyhissalatu vesselam" vb. cümleleri söylerler. Yazıda ise bunların kısaltmaları olan "s.a.s", "s.a.v"  "a.s." veya "s.a" olarak kısaltılan bu ifade kısaca, "Allah'ın selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. Türk-İslam literatürde Msl."Hz. Muhammed (s.a.v.)" şeklinde yazılır. Muhammed Arapçada "övgü" kökü olan "hamd" fiilinden türetilmiştir. Mutad övgü alan, kişice övülen manasına gelir. Ayrıca halk tarafından Mustafa, Mahmud veya Ahmed ismiyle de anılır. Ahmed Arapça'da "daha çok övülen" anlamına gelir. Kur'an'da daha çok övülen manasında kullanılan ahmed kelimesi, kimi din adamlarına göre özel isim olarak adledilmiş ve Ahmed isminin Kur'an referansıyla Muhammed'in diğer bir ismi olduğu iddiasında bulunmuşlardır.

Kur'an'a göre Muhammed'in geleceği Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. İslam peygamberi bir hadisinde şöyle demiştir: “Benim ismim Kur'ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” . Bununla birlikte Musevi ve Hristiyan Kutsal Kitaplarında Muhammed'den bahsedilmez. Ancak hristyanlığın şu anki teslis inancını reddeden İslami manada tevhid inancına yakın bir içeriğe sahip olan Barnaba İncili'nde Beklenen Mesih'in Hz.İsa değil Hz. Muhammed olduğundan bahsedilmiştir. İslam'a göre Hz. Muhammed adının Hristyan ve Yahudilerin şu an okudukları mevcut kutsal kitaplar Tevrat ve İncil'in zaman içerisinde tahrif edildip ve değiştirildiğindendir. Bazı İslam kaynaklarına göre  İncil'de geçen Faraklit İslam peygamberidir. Bir başka iddiaya göre Tevrat'ta da Muhammed'in geleceğine işaretler vardır.