Ömer, (Ömer İbnü'l-Hattâb) (591 ?— 3 Kasım 644) Künyesi Ebû Hafs. Lâkabı el-Faruk. sahabi, 40. müslüman, hayatta iken Cennet'le müjdelenmiş on kişi (Aşere-i Mübeşşere)den, Hz. Muhammed'in kayınpederlerinden ve adaletiyle efsaneleşmiş raşid halifelerin ikincisi olarak M. 634-644 yılları arası İslam Devleti'nin başkanı.

İslam Öncesi

Kureyş'in Benu Adi b. Ka'b koluna mensub olup son derece dirayetli ve heybetli bir insandı. Kabilesinin Mekke'de kuvvetli bir nüfuzu olmamakla birlikte, Abdülmuttalib'in vefatından sonra Ömer, cesaret ve dirayetiyle kendisini göstermeye başladı. İslâmiyet'in yayılmaya başladığı sıralarda 26-30 yaşlarında bulunan Ömer, İslâmiyet'e en ciddi husumet besleyenlerden biri olmuştur. Hatta müslüman olmasına sebeb olan hadise onun Hz. Muhammed'i öldürmek üzere yola çıktığı bir sırada karşısına çıkmıştı.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net