Kültür Haftası. Sanat, fikir ve edebiyat dergisi.

Haftalık magazin dergisi Hafta'mn ye­rine çıkarılan derginin sahibi ve neşriyat müdürü Peyami Safa'nın ağabeyi İlhami Safa'dır. Ahmet Ağaoğlu çevresinde olu­şan ve Mustafa Sekip Hınç, Ahmet Ham­dı Başar, Hilmi Ziya Ülken, Namık İsmail gibi liberal eğilimli aydınların yer aldığı çevredeki seviyeli tartışmalar Peyami Safa'yı Kültür Haftası dergisini çıkarmaya götürür; dergiye ası! fikrî istikametini de Peyami Safa verir.

Dergi, 15 Ocak 1936'da çıkan ilk sayısın­dan itibaren devrin birçok önemli ismini bir araya getirmiş olması bakımından dik­kat çekicidir. Ahmet Hamdı Tanpınar, Fa­ruk Nafiz Çamlıbel ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleriyle yer aldıkları ilk sayıdaki diğer imzalar şunlardır: Mustafa Sekip Tunç, Ahmet Ağaoğlu, Suut Kemal Yet­kin, Mesut Cemil Tel, Peyami Safa, Elif Naci, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu.

İlk sayıda "Kültür Haftası" imzasını ta­şıyan yazıda kültür kavramı anlatıldıktan sonra Rönesans'tan itibaren manevî faa­liyetlerin kültür etrafında toplandığı, bu sebeple derginin isminin delâlet ettiği mânaya sadık kalarak sanat, ilim ve ede­biyatı bir kültür seciyesi, ahlakıyla birleş­tirmek, sağlamlaştırmak istediği ifade edilmektedir. Yerli fikirlerin serbest bir şekilde ortaya konacağı dergide bütün yazarlar birbirlerine "kültür planında umumi bir vahdetle bağlı olup dergi ede­biyattan ve sanattan, ilimden ve felsefe­den halis kültüre çıkan yolun üstündedir."

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net