3. sayıdan itibaren yayımlanmaya baş­lanan Zahir Sıtkı Güvemli'nin (ZESEGE) "Memleket Edebiyatı Nasıl Olmalıdır?" konulu bir dizi karikatürünün ilkinde Yah­ya Kemal, eski tip bir kayığa binmiş olarak Boğaz'da bir yalının önünden geçerken tasvir edilmiştir. Dergide Yahya Kemal'in imzasına bir daha rastlanmaması büyük ihtimalle bu karikatür yüzündendir. Dergi tarafından düzenlenen ev toplantıların­dan ilk dördüne katılan Yahya Kemal da­ha sonra büsbütün uzaklaşmıştır. Tartış­malı sohbetler 18. sayıya kadar devam et­miştir. Bu arada Ağaç'ta Necip Fazıl'ın Kültür Haftası hakkında, belli bir terkip yapamadığı, herkesin orada eski haline göre biraz daha gevşek, kendi âlemi için­de tek başına yürüdüğü ve mecmua ile pek alâkadar görünmedikleri, yazıların uzun, mücerret ve cansız olduğu şeklin­de bir eleştirisi çıkar.

Kültür Haftasi'nın "Memleket Matbu­atı" sütununu yazan Zahir Sıtkı, 21. sayıda ^ğaç'ın 9. sayısında yayımlanan "Bekle­nen Sanatkâr" yazısı dolayısıyla Necip Fa-zıl'ı eleştirir. Bu eleştirinin çıktığı sayı Kültür Haftası nın son sayısıdır (3 Hazi­ran 1936). Son üç sayıda imzasına rastlan­mayan Peyami Safa, Büyük Avrupa Anketi'nde dergisinin "elim âkıbefinden söz eder. Bu ifade derginin yönetiminde bir anlaşmazlık çıktığına dair bir ima olarak kabul edilebilir. Sebebi ne olursa ol­sun Peyami Safa'nın uzaklaşması Kültür Haftası'nın sonu olmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net