Yazar: Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

Ana Fikir: Bazı şeyleri kazanmak ve korumak epeyce zaman alır ama onları kaybetmek çok kolaydır.

Konu: Realist bir nitelikle yazılan roman, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet nesiller arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ve çatışmaları üzerinde durur. Ve bundan kaynaklanan hızlı değişimin getirdiği ahlak buhranı anlatılmıştır.