Yazar: Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

Ana Fikir: Bazı şeyleri kazanmak ve korumak epeyce zaman alır ama onları kaybetmek çok kolaydır.

Konu: Realist bir nitelikle yazılan roman, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet nesiller arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ve çatışmaları üzerinde durur. Ve bundan kaynaklanan hızlı değişimin getirdiği ahlak buhranı anlatılmıştır.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net