Kardos (Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu). Patrikhane'ye bağlı gizli ihtilâl derneği.

1919'da İstanbul'da kuruldu; merkezi Galata'da Minerva Hanı'ndaydı. Demeğin başkanı Yunanlı Manul Jozukos resmi yazışmalarda Sandragos takma adını kullanıyordu. Derneğin çalışma alanı başta İstanbul olmak üzere Trakya. Trabzon dolayları, Marmara kıyıları ve İzmir'di.

Amacı Osmanlı ülkesinde ayaklanma ve karışıklık çıkarmak, Rum göçmenlerini Anadolu'da elverişli yerlere yerleştirerek Rumları çoğunluk göstermek, çeteler kurmak, silâh ve cephane sağlayarak Millî Mücadele'ye karşı eyleme girişmekti. Yunanlıların Anadolu'dan kovulmasıyle bu dernek de ortadan kalktı.

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net