Ermeni Hınçak (Çan Sesi) Cemiyeti. Marksist ideolojiye bağlı Kafkasyalı bir Ermeni olan Avedis Nazarbeg ve beş öğrenci arkadaşı ile birlikte İsviçre'nin Cenevre şehrinde kuruldu. Çalışma bölgesi olarak Doğu Anadolu'yu seçen komite, bir zaman sonra merkezini İsviçre'den Londra'ya götürmüştür.

Hınçak Komitesi'nin nihai amacı kendilerinin Batı Ermenistan saydığı Osmanlı toprağı olan bugünkü doğu Anadolu bölgesini Rus ve İran Ermenistan'ıyla birleştirerek Büyük Ermenistan'ı kurmaktı.

Osmanlı Devleti'ne karşı Kumkapı (1890) ve Bâb-ı Âli (1895) olaylarını organize etmiş ve bir süre sonra aralarında görüş ayrılıkları oluşmaya başladı ve 1897'de ikiye bölündüler. Zamanla güç kaybettiler. Birinci Dünya Savaşı sonrası Ruslarla işbirliğine girerek eylemlerine devam ettiler.

Bu gibi cemiyetlerde yer alan Ermenilerin amacı, Çukurova, Maraş, Erzurum, Bitlis, Van, Elazığ ve Diyarbakır’ı alarak bir devlet kurmaktı. Daha önceleri yine Ermeniler tarafından kurulmuş olan ve Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren Taşnak Sütyun Cemiyeti’de bağımsız bir Ermeni devleti kurulması için çalışıyordu. Adana’da kurulan Ermeni İntikam Alayı’da Fransızlardan aldığı destekle faaliyetlerini sürdürüyor, vatanın bütünlüğüne yönelik terör olaylarını destekliyordu.

Özellikleri ve Amaçları:

 

  • İsviçre'nin Cenevre şehrinde kuruldu.
  • Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin bir kısmını Ermenistana katmak için çalıştılar.
  • İşgal devletlerinden yardım gördüler.
  • Osmanlı Devleti'ndeki diğer yıkıcı azınlık cemiyetleriyle yardımlaştılar.

 

Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net