Misak-ı Millî (Millî and, millî yemin) Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların son Osmanlı Mebusân Meclisi tarafından kabul edildiğini bildiren beyannâme.

1919'daki seçimlerle işbaşına gelen Meclis-i Mebûsân 1920'de İstanbul'da toplandı ve Misak-ı Millî beyannâmesini kabul etti. (28 Ocak 1920). Edime mebusu Şeref Bey'in önergesiyle başkanlığa sunulan metin özetle şu hükümleri ihtiva ediyordu:

  • Birbirlerine tarihî ve içtimaî bağlarla bağlı olan Osmanlı İslâm çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tümü, fiilen ve hükmen hiçbir sebeble ayrılmaz bir bütündür.
  • Halkın oylarıyla anavatana katılmayı kabul eden üç sancak için gerekirse tekrar oylama yapılabilir.
  • Batı Trakya'nın statüsü oradaki halkın serbest iradesi ile tesbit edilecektir,
  • İslâm halifeliğinin ve Osmanlı padişahlığının merkezi olan İstanbul emniyet altında tutulacaktır.
  • Azınlık hakları komşu devletlerdeki İslâm ahalinin de aynı haklardan yararlanma sıfatıyla kabul ve teyid edilecektir.
  • İstiklâl ve bağımsızlığımıza müdahale edilmeyecek, siyasî, adlî ve malî gelişmelerimizi engelleyecek kayıt ve şartlar asla kabul edilmeyecektir.

 

Yorum ekle veya Makaleye katkı yap

Uyarı!
Hakaret içeren yorumların yasal takip gereği ip adresleri sistem tarafından kayda alınmaktadır.


Güvenlik kodu
Yenile

Filozof
Özel Arama Motoru
- Design by Filozof.net