Aşkınlık Nedir, Kavramı, Anlamı (Felsefe Sözlüğü)

Felsefe bağlamında "aşkınlık", insan deneyimlerinin ötesinde, insan bilincinin veya algısının sınırlarını aşan bir kavramı ifade eder. Bu, genellikle metafizik veya ontolojik bir düzeyde ele alınır.Metafizik Aşkınlık
: Metafizik bağlamda, aşkınlık, maddi dünyanın ötesinde var olan bir gerçeklik düzeyini ifade eder. Bu, Platon'un İdealar Dünyası gibi kavramlarla ilişkilendirilebilir. Platon'a göre, maddi dünya değişkendir ve duyularımızla algılayabileceğimiz şeylerin ötesinde gerçek bir gerçeklik vardır - İdealar Dünyası. Bu İdealar Dünyası, aşkınlığın bir örneğidir çünkü insan aklının sınırlarının ötesinde, değişmeyen ve mutlak bir gerçeklik düzeyini temsil eder.


Epistemolojik Aşkınlık: Aşkınlık, bazen insan bilgisinin sınırlarını aşan bir gerçeklik düzeyini ifade eder. Bu, Kant'ın "şeylerin kendileri" kavramıyla ilişkilendirilebilir. Kant'a göre, insan bilgisi fenomenal dünya olarak adlandırılan algılanabilir dünya ile sınırlıdır ve "şeylerin kendileri" veya "noumena" olarak adlandırılan gerçeklik düzeyi, insan bilgisinin ötesindedir.


Din Felsefesi ve Aşkınlık: Din felsefesi bağlamında, aşkınlık genellikle tanrısal bir gerçekliği ifade eder. Tanrı'nın insan deneyiminin ötesinde bir varoluşa sahip olduğu ve insan aklının kavrayamayacağı bir gerçeklik düzeyinde olduğu fikrini içerir. Bu, dinlerdeki ilahi varlık kavramlarına, tanrısal düzenlere ve metafizik gerçekliklere işaret eder.


Genel olarak, aşkınlık felsefi bir kavram olarak insan deneyiminin sınırlarını aşan, insan bilgisinin veya algısının ötesinde bir gerçeklik düzeyini ifade eder. Bu, metafizik, epistemolojik veya dini bağlamlarda ele alınabilir ve farklı felsefi sistemlerde çeşitli şekillerde yorumlanabilir.

Daha yeni Daha eski