Parmenides Kimdir, Kısaca Felsefesi, Hakkında Bilgi

Parmenides

(M.Ö. 540 – 450) Elea okulunun kurucusu olan Yunan filozofu. Sokrates’den önceki düşünürlerden olan ve Pythagorasçı okuldan yetişen Parmenides’in “Doğa Üzerine” adlı manzum felsefi yapıtından günümüze ancak 160 dize ulaşmıştır. Felsefesinin temeli ünlü “var olan vardır, var olmayan yoktur” cümlesine dayanan Parmenides’e göre var olan her şey ezelden beri varola gelmişti. Fakat, hiç bir şey kendinden başka bir şey olamazdı. Parmenides, gördüğüne de inanmıyordu.

Duyularımızın bizi yanıltıp dünyayı yanlış, mantığımıza uymayan bir şekilde algılattığını düşünüyordu. Filozof olarak görevinin de “duyunun aldatmacalarını” bulup ortaya çıkarmak olduğuna inanıyordu. Ona göre duyular dünyasından farklı olan varlık, sınırlıdır ve küre biçimindedir. Duyular dünyasının varlığı, açıklanamaz, çelişmelerle dolu bir şeydir.

Sitede Ara