Rüyada Ölü, Ölmüş Birini, Mezar, Mezarlık Musalla Taşı Görmek

l-lm.png” border=”0″ align=”left” />

Rüyada ölmek, dince eksiklik ve bozukluktur. Ağlaşarak tabut üzerine konup bir grup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyada yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine yorumlanır. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip gelir.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.

Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine yorumlanır.

Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,

Bir şeyden korkan veya üzüntü ve sıkıntı içinde olan kişinin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve zorluğundan üzerine alır. Ölüyü siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine işarettir.

Ölü ardından üzüntüyle – sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura işaret eder.

Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala kavuşur.

Rüyada ölünün kendisini hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek, batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terketmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güleryüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahiretter nimetler içinde bulunduğuna yorumlanır. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen de bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye yorumlanır.

Ölmüş birini dövmek – eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına, Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,

Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı yorumcular, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur, dediler.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe kavuşur.

Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için hayra yorumlanır. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine yorumlanır.

Rüyada ölü olduğunu gören sevinir ve durumuna imrenilir. Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahallanacağına yorumlanır.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına yorumlanır.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin edemediği bir yerden kolaylık gelir.

Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.

Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine yorumlanır.

Rüyada ölüye yiyilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına zarar gelir.

Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.

Ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediği yerden gelecek bir hayırdır.

Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden mal erişir.

Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömre, Ölüyü yediğini görmekte yine uzun ömre, Ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile sonuçlanır.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya maldan faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.

Rüyada ister erkek, isterse kadın olsun tanıdığı bir ölüyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, ümidini kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.

Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda bulunduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi haliliğine yorumlanır. Ölüyü çıplak olarak görmenin yorumu da böyledir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmek, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisinin ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine yorumlanır.

Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Kişinin biraderinin öldüğünü görmesi düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya işarettir

Bir ölünün kendisine görmediği bir yerden seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.

Ölüm, bazen mü’min için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye, Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe yorumlanır.

Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya Hristiyan görülmesi, bazen de o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna yorumlanır.

Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya,  Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna yorumlanır.

Rüyada ölüm hadisesi görülmesi; seyahat veya evlenmeyle tabir edilir. Kişinin, rüyasında öldüğünü ve mezara götürüldüğünü görmesi; o kimsenin uzak bir seyahate çıkacağına, kişinin rüyasında ölüp kefenlendiğini görmesi; eğer bekâr ise evlenmesine, kişinin rüyasında ölüp gömüldüğünü görmesi; o kişinin tövbe etmeden öleceğine delalettir.

Kişinin, rüyada ölüp gömüldükten sonra mezardan çıktığını görmesi; tövbe edeceğine, rüyada ölüp halkın omuzlarında götürüldüğünü görmek; toplum içinde şeref ve itibar kazanacağını, yoksul bir kimsenin öldükten sonra tekrar dirildiğini görmesi; o kimsenin varlıklı olacağına eğer yolculukta ise yahut gurbette ise esenlikle evine döneceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğünü görmesi; o bölgede yağmurun azlığına, yine bu kadının öldükten sonra dirildiğinin görülmesi ise; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında birçok kadının öldüklerini görmesi; o kimsenin çocukları arasında ölüm olayı olacağına tabir olunur.
Rüyada ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve yiyeceklerin tamamını yiyip bitirdiklerini, geriye hiç bir şeyin arta kalmadığını görülmesi; kıtlık olacağına, kişinin rüyasında ölülerin bütün tatlı suları içtikleri görmesi; o bölgede büyük bir hastalık çıkacağına delalettir.

Rüyada bir ölünün arkasında beyaz yahut yeşil bir elbise olduğunu ve yüzünün güldüğünü görmesi; o kimsenin afva nail olduğuna, Evli kişinin rüyada hanımının öldüğünü sonra da dirildiğini görmesi; o kimsenin eşinden faydalanacağına, kişinin rüyasında uykusunun içinde hasta olmadan öldüğünü görmesi; o kişinin uzun yaşamı olacağına işarettir.

Rüyada bir ahbabın öldüğünün görülmesi; o kişinin öleceğine veya bir arkadaşını kaybedeceğine, Rüyada vahşi bir hayvanın öldüğünü görülmesi; o kimsenin düşmanlarına galip geleceğine ve esenliğe ereceğine, kişinin rüyasında evcil hayvanlardan birisinin öldüğünü görmesi; kötülüğe, kişinin rüyasında bir ihtiyarın öldüğünü görmesi; o kimsenin istediği şeylerden bir netice alamayacağına, kişinin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğümü görmesi; o kimsenin dünya işlerinin muallakta kalacağına,

Kişinin, rüyada bir aslan veya filin öldüğünü görmesi; o ülkede önemli bir kişinin öleceğine tabir edilir. Müfessir İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında oğlunun düğününü görmesi; o kimsenin düşmanından kurtulacağına ve mirasa sahip olacağına, kızının öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerden vazgeçeceğine delalettir.

Bir kimsenin rüyasında akrabalarından birisinin öldüğünü görmesi o kimsenin gücünde bir  eksiklik meydana geleceğine, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü görmesi; iyiye delalet eder.

İmam Nablusî’nin yorumuna göre:
Bir kimsenin rüyasında ev halkından bir ölünün kendisine düşmanlık yaptığını görmesi; o kişini bir ahbabının kendisine darılacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine öfkelendiğini görmesi; o ölünün vasiyetinin yerine getirilmediğine, kişinin rüyasında bir ölünün gülüp sevindiğini görmesi o ölüye bir duanın veya sadakanın ulaştığına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında bir ölünün güzel bir elbise içinde olduğunu görmesi; o ölünün makamının gayet güzel olduğuna ve iman ile öldüğüne, bir kimsenin rüyasında bir ölünün bir mescidde dirildiğini görmesi; o ölünün azaptan uzak bulunduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir ölünün güldüğünü ve sonra da ağladığını görmesi; o ölünün İslâm dini dışında öldüğüne, kişinin rüyasında bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmesi; o ölünün imansız olarak öldüğüne delalet eder.

İsmail el-Eş’as’a  göre
: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün ayakta namaz kıldığını görmesi; o ölünün hayatta iken ibâdetlerine çok düşkün olduğuna, kişinin rüyasında bir ölünün sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmesi; o ölünün âhirette iyi bir durumda bulunduğuna yorumlanır.

Ebu Saîd el-Vaiz’a göre
:
Bir kimsenin rüyasında bir ölünün dirildiğini görmesi; o kimsenin iyiliğe nail olacağına ve hiç beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmesi; o şeyin aynen çıkacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada ölü gömmek, hapislik, fakirlik, sıkıntı ve işlerin bozulmasına işarettir.

Rüyada ölü yıkamak,
ölünün borcunu ödemeye işarettir. Ölünün,kendi kendini yıkadığının görülmesi, o ölünün, evlat ve torunlarının üzüntü ve kederden kurtulmalarına, hayra ermelerine mal ve evlatça artmalarına işarettir. Bir insanın bir ölüyü yıkadığını görmesi, dini bozuk bir kimsenin meydana çıkmasına ve o kimsenin o insan vasıtası ve irşadıyla tövbe etmesine işarettir.

Bir ölüyü yıkadığını görmek, bir kimsenin hidayetine aracılığa, Kendinin öldüğünü ve kendi kendine yıkandığını görmek ailece gam ve kederden kurtulmaya, mal ve dünyalığın artmasına, Teneşir (tahtası) görmek, insanları sıkıntıdan kurtaran, onların iyilik ve istikamet üzere olmasına vesile olan hayır ehli kimseye, Kendini teneşir üzerinde görmek gam ve kederden kurtulmaya, şeref ve ululuğa, işlerin ilerlemesine, gam ve kederden, borçtan kurtulmaya, Ölmüş birini yıkamak için uygun bir yer arandığını veya ölünün yıkanmak için arandığını görmek, o ölünün hayra ve iyiliğe çağırıldığı halde bundan imtina eden  biri olduğuna, Ölüyü aşırı sıcak su ile yıkadığını yahut bu ölünün sıcak su içtiğini görmek, o kimsenin Cehennemde olduğuna, Ölünün kefeninin yahut bedeninin güzel kokularla yahut kokulu bitkilerle süslenmesi ölü için hayra, rüyayı gören için sevince, Bir ölünün pis yahut uygun olmayan bir şeyle yıkandığını görmek, o ölünün iyi biri olmadığına, vaaz ve öğüt dinlemediğine delalet eder.

Sitede Ara