Kozmoloji ve Kozmogoni Nedir? (Felsefe Sözlüğü)

kozmoloji.jpg 57 164 KOZMOLOJİ (ve KOZMOGONİ)

Kozmoloji, evrenin temel niteliğiyle ilgili dini ya da felsefi İnancın bir parçasını oluşturur. Kozmogoni ise kozmolojinin özgül olarak evrenin yaratıhşıyla ilgili bölümüne verilen addır. Bir toplumun kozmoloji ve kozmogonisi ifadesini o toplumun biliminde bulur ve kısmen bu bilim tarafından biçimlendirilebilirken; uygar toplumlarda bile efsane ve ritüellere sinme eğilimindedirler.

Kozmoloji ve kozmogoni bu halleriyle günümüz bilim adamlarının dikkatini pek çekmemektedir. İlgilenenler de onların din ve mitoloji incelemelerinin bir parçası olarak ele alma eğilimindedirler. Bu incelemelerde onların anlamı tanımlanmaktan çok ´varsayılır´ ve dikkat kozmoloji ve kozmogoninin (tabii mitin diğer unsurlarının) ritüel ve değer gibi dinin başka yönleriyle ilişkisinin ne olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır.

(SBA)

Daha yeni Daha eski