Arnold Geulincx (Filozoflar Biyografileri)

Arnold Geulincx

gelincx.png 56 211 Arnold Geulincx (okunuşu: Arnout), (31 Ocak 1624, Anvers – Kasım 1669) yılları arasında yaşamış, okkasyonalizmin Malebranche’le birlikte kuruculuğunu yapan ünlü Fransız Descartesçı düşünürdür.

Descartes’ın bütün bir varlık alanının madde ve ruh, beden ve zihin olarak kesin çizgilerle ikiye ayırmasından, birlikli, bütünlüklü tek bir töz olan insandan, aralarında ortak hiçbir nokta bulunmayan iki töz çıkartıp, iki töz arasında mantıksal bakımdan olanaksız olan ilişkiyi, biraz da yapay bir biçimde etkileşimcilikle açıklamasından sonra, Descartesçı filozoflar için iki alternatif söz konusu olmuştu:

Geulincx doğanın Aristocu bakış antropomorfik projeksiyonları dolu olduğunu savunuyordu.1665 yılında, yıl içinde de Geulincx Etik, son derece özgün çalışmaları ve erken modern batı felsefesi açısından bir dönüm noktası olan ilk kitabınıı yayınlayarak, Leiden felsefe profesörü oldu.

* Etkileşim olgusunu kabul etmek ve daha sonra da, Descartesçı bu etkileşimin nasıl ortaya çıktığını açıklama güçlüğü içinde bırakan kuramları, kozalaksı bez anlayışını yeniden ele almaktı.
* Descartes’ın düalist bakış açısını benimsemekle birlikte, etkileşimi yadsımak. Bunlardan ikinci alternatifi seçen Geulinecx, bu bağlamda, her türlü faaliyet ya da gerçek nedensellikte, eylemi başlatan, eyleme neden olan güç ya da öznenin, eylemde bulunduğunu ve nasıl eylediğini bilmek zorunda olduğu tezini, kendisini öncül yapmıştır.

Daha yeni Daha eski