Rüyada Kâbe'yi Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada Kâbe‘yi görmek, bir bakan yahut bir lider ya da evlenmeye yorumlanır. Rüyada Kâbe’yi görmek, rüya sahibinin Beytullah’a gireceğine işarettir.

Rüyada Kâbe’yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir ya da yapmayı arzu ettiği bir şeyden sakınır.

Bir kimse Kâbe’de namaz kıldığını görse, bir liderden veya imamdan kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.

Bir kimsenin rüyada, Kâbe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapması,o kimsenin Allah (C.C.)’ın farzlarından emretti şeye veya yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine yorumlanır.

Rüyada Kâbe’ye bakmak korktuğundan emin olmaya yorulur.

Rüyadan Kâbe’den bir nar çaldığını gören kimse, dinini ıslah eder.

Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve onlara bir şeyler sorduğunu gören kimse, şehit olarak ölür.

Hatmi şerife girip, Kâbe üzerinde namaz kıldığını gören kimse ihsan ve rütbeye erişir.

Kâbe’de bir hata işlediğini gören kimse, Resulullah (S.A.V.)’in sünnet-i seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer.

Bir kimse Kâbe’nin harap olduğunu görse, namazını terkeder.

Bir kimse Kâbe’yi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dininin temizliğine yorumlanır.

Bir kimse, Kâbe’ye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasınııslah edecek bir şeye yönelir.

Kâbe’yi kendi evinde gören kimse hayırlı ve saliha bir kadınla evlenir.

Kâbe namaza da yorumlanır. Çünkü Kâbe, namaz kılanların kıblesidir. Kâbe mescit ve camiye yorumlanır. Çünkü Kâbe, Allah’ın evidir.

Bazen Kâbe, cennete işarettir. Çünkü Kâbe Allah’ın evidir. Cennet de Allah’ın evidir. Cennete kavuşmak ise, ancak Kâbe’ye yönelmekle mümkün olur.

Rüyada Hacerü’l Esved Görmek

Daha yeni Daha eski