Rüyada Kan Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada KAN

kan.png 31 87 Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile işarettir. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.

Gömleğinin kedi kanına bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir. Eğer gömleğinin koç kanına bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nisbetince haram mala kavuşur.

Herhangi bir kasıt olmadan ve kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan çıktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.

Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine yorulur, yahut malı azalır yahut giysilerinden bir şeyi satar ya da hanımı veya başka kimseden sevdiği birisini terkeder ve ayrılır.

Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar.

Rüyada KAN ALMAK

Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete vali olur, yahut üzerine bir şey emanet edilir. Yahut kendisine şartlı olarak bir vesika verilir, yahut evlenir.

Rüyasında kendisine neşter vurulan kimse, bir kadınla evlenir o kadın ayrıldığında ondan nafaka ve kudretinin yettiği bir malı talep eder. Neşter vurulmamışsa nafaka talep etmez.

Eğer iğneci ve kan alıcı bir insansa, rüyay ı görenin ceddidir. Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine senet veya borç yazan bir düşmandır.

Bir kimse rüyada birisinden kan aldığını görse, onlara zafer bulur. İhtiyar bir kimseden kan aldığını görse o kimsenin soyu yücelir. Genç birisinden kan aldığını görse, düşmanına galip gelir.

Bazı yorumcular, kan aldırmak, hastalığın gitmesine, bazıları da malın noksanlığına yorumlanır, demişlerdir.

Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıkarsa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur.

Kan aldığı şişesi kırılan kimse hanımını boşar, yahut ölür. Bazı yorumcular, kan aldırdığını gören kimse kazanca kavuşur, dediler.

Hapis olan kimsenin kan aldırdığını görmesi hapislikten kurtulmasına yorumlanır.

Kan alacak enjektörler hırsızlar, enjektörün takımları da, hırsızların kapı ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır.

Bazıları da kan almak kan alınan kimsenin sıhhate kavuşmak için iğnenin acısına tahammül ettiği gibi sabrederek acı ilaçları kullanmasıdır, dediler.

Sanatı iğneci olmayan bir kadının diğer kadından kan aldığını görmek, o kadınla sürtüşmeye yorumlanır.

Bir kimse korktuğu bir kimseden kan aldığını görse onun kötülüğünden kurtulur.

Bazen de kan aldırmak, kendisinden kan alınan kimse tarafından haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına yorumlanır. Onlardan biri oruçluysa orucunu bozar. Yahut bozacak bir iş işler.

Rüyada baş vegöz ağrısı için kan aldırdığını gören kimsenin baş ve gözünde olan ağrısı sona erer.

Bir kimsenin rüyada kan içmesi haram kazanca yahut gıybet etmeye yorumlanır.

Normal şekilde kan almayı bilen kimsenin, rüyada kan alması, rahata kavuşmasına yorumlanır.

Sağ elinde kan alınan kimse, iyi bir geçim sürer ve malı bir kat daha artar. Eğer sol elinden alınırsa, o kimse ortak veya dostuna galip gelir ve onun ortak ve dostunun serveti bir kat daha artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan çıksa, o kimse başka birisinden istifade eder.

Damarının kesildiğini gören kimse, dostundan kendi hakkında bir söz işitir. Eğer damarından kan çıksa, o söz doğru bir söz olmadığından kendisi sevap alır. Eğer kan çıkmazsa hakkında dostunun söylediği söz doğrudur. Eğer o şahıs onun damarını enine kesse, o söz ondan kesilir bir daha söylenmez. Eğer o şahıs onun damarını uzunluğuna kesse, hakkında söylenen söz fazlalaşır. Ve defalarca söylenir.

Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tövbe eder.

Damarını yardığını vekan çıktığını gören kimse, tövbe eder. Günahlarından ve kötü hareketlerinden de döner. Eğer çıkan kan siyahsa o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tövbe etmesi de müyesser olur.

Damarını yardığını ve ondan kan çıktığını gören kimse, günahtan çıkar veya onun elinden bir şeyi gider sonra yine ona döner.

Kan almak, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına yorumlanır. Çünkü neşter kalem ve kan ise mürekkep gibidir.

Bakire bir kız rüyada kendisinden kan alındığını görse, evlenir.

Küçük çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine, hapis için de onun hapisten çıkmasına yorumlanır. Zira kan, damarların içinde hapsedilmiştir.

Rüyada kan aldırmak, sağlığa kavuşmak için para harcamaya işarettir.

Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığını gören kimsenin talih ve bahtı açılır.

Rüyada KAN ALICI

Rüyada kan alıcıy ı görmek, herkesi kötüleyen bir adamı ifade eder. Kan alıcı, bir kimsenin damarını enine keserek kan alsa, o adamın, kötüleyerek dostluğunu kesen ve araya bir düşmanlık bırakan bir adam olduğuna yorumlanır. Eğer damarı uzunluğuna keserek kan alırsa, hoş ve makul söz söyleyen ve insanların arasını bulmaya çalışan bir adam olduğuna işarettir.

Rüyada KAN AKACAK DERECEDE VURMAK

Kan akacak derecede birisine vurduğunu görmek, sinirlenmeye işarettir. Bundan dolayı rüyada kendisine vurulduktan sonra kan akan bir yara olduğunu gören kimse, sinirlenir ve haline uygun düşmeyen bir söz söyler veya şiddetli bir hastalığa yakalanır.
Rüyada hasta olan bir kimsenin kendisine kan akacak derecede vurulduğunu görmesi, o hastanın ölümüne yorumlanır. Bu rüya sağlam kimseler için, rızıktır.

Rüyada KANGREN

Rüyada kangren olduğunu görmek, yakın bir dost veya akrabanın kaybedilmesini ifade eder. Kangren olan yerin kesildiğini görmek, üzerinden büyük bir yükün kalkmasına ve rahatlamaya işarettir.

Rüyada KANSER

Rüyada kanser olduğunu görmek, endişeye ve kuruntuya işaret olduğu gibi, fazla duygusal olan insanlar için hayatın kolaylaşmasına da yorulur.

Daha yeni Daha eski