Rüyada Kazı Yapmak, Kazma Görmek (Rüya Tabirleri)

KAZIP ÇIKARMAK

kazi yapmak.jpg 44 170 Rüyada bir yeri kazıp bir şey çıkarmak, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına yorumlanır. Ancak yeri kazıp yenecek birşey çıkarsa, Allahü Teala Hazretleri’nin ona bildirdiği şeyi ve verdiği malı kötüye kullanmasına yorumlanır.

Rüyada kabir açıp kefen soymak, resim ve izi kaybolmuş, toprak altında gömülü kalmış eski eserleri ve gizli şeyleri talep etmeye işarettir.

Bir kimse bir alim ve fakihin mezarını kazıp oradan bir şey çıkarsa, onun ilminden unutulmuşşeyleri ihya edip meydana çıkarmasına yorumlanır.

KAZMA

Rüyada kazma görmek, şiddete, kalbin kuvvetli oluşuna ve iyi işlere özen göstermeye yorumlanır. Kazma, insanların mallarını kendi tarafından celbeden bir adam anlamına gelir.

KAZMAK

kazma.png” border=”0 Rüyada kuru toprak kazdığını gören kimse kazdığı ve eline geçen toprak miktarınca mal elde eder. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir fayda görmeyip sıkıntı ve meşakkate düşer. Bu sıkıntı toprağın yaşlığı nisbetince olur. Toprak kazmak hiledir. Bazen de, hilesi kendi aleyhine döner.

Kendisi için su çıkarmak maksadiyle bir kimse çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasına yorumlanır. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de insanların menfaati için çalışmasına yorumlanır.

Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. içine birisini sokmak maksadiyle kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir. Kazdığı yerin toprağından yediğini gören kimseye yediği kadar mal isabet eder.

Kendisinin bir çukur içerisinde olduğunu gören, hanımını boşar. Çukurun üzerinde oraya düşmeyerek durduğunu gören kimse hanımıyla bozuşurlar fakat sonradan araları düzelir. Kazılmış bir çukurdan çıktığını gören kimse hapis yahut hasta ise iyileşir ve bulunduğu halden kurtulur. Çukurlar, yakın yolculuklara yorumlanır. Çukur, kelime türetilmesinden dolayı da, hiledir. Diğer çukurlar tesettürsüz fakir bir kadındır.

Bazen de çukur korkudan emin olmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanmakta. Özellikle rüyada bir düşmandan korkarak gizlenmişse, çukurun içinde güzel yiyecek yahut tatlı su yahut avret yerini örtecek şey bulsa, hatırına gelmeyen bir yerden rızıklanır ve kendisine hileden kimse ile barışır.

Daha yeni Daha eski