Rüyada Kılıç Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada KILIÇ

kilic.png” border=”0 Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir rütbeye erişir. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımınabir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuk olmasına işarettir.

Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisinde kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa sahip olur.

Kılıç, keskin ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer kılıçağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.

Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu görüp kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına işarettir.

Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına yorumlanır.

Bir kimse kendisine bir kılıç verildiğini görse, zevceye yorumlanır.

Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir. Bazı yorumcular kılıç, işlerinin çetinliğine yorumlanır, dediler.

Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer.

Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse diliyle o insana musallat olur.

Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir. Bekar kimsenin rüyada kılcını kınına koyması, evlenmesine yorumlanır.

Elinden düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.

Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam malum bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği haktır.

Kılıcıyla vuran kimse, vurduğu miktarca vurulan kimse aleyhinde söz söyler.

Bir kimse kılıçla bir insanın boynunu vursa ve boynunu vücudundan ayırsa, boyun kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur.

Kılıç, rızka da yorumlanır. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir.

Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya insanlara kusurlarını gösteren salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır.

Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir.

Rüyada kılıç torbası, emniyetli mutemed ve korunması için kendisine mal emanet edilen ihtiyar kadına yorumlanır.

KIN (Kılıf)

Rüyada kın görmek nikahsız yaşayan çiftlere yorumlanır.

Daha yeni Daha eski