Profan Nedir? Tanımı

profan.png 64 235 PROFAN

Profan ve kutsal dünyalar arasındaki kar­şıtlık, evrensel bir kültürel ayrımdır. Kutsal (sacred), gündelik işler, çalışma ve ailevi görevlerden oluşan profan dünyadan bir ritüele sahip olmasıyla ayrılır. Profan dünya­ya yönelik iki temel tutum sözkonusudur.

1) Dünyanın reddi. Örneğin dünyevi ger­çeklikten mistik kaçış

2) Profan dünyada hakim olma. Örneğin ibadet, perhiz ve nef­sine eziyet etmek suretiyle vücudun çileyle kontrol edilmesi. Sanayi toplumlarında kut­salın gerilemesi, dinin anlamının, ayinlerin ve karizmatik yönetimin ortadan kalktığı hayatın sekülarizasyonunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

SBA

Daha yeni Daha eski