Radikalizm Nedir? Tanımı, Tarihi (Siyasi Doktrinler)

 

bentham.jpg 11 146 RADİKALİZM

Radikalizm, temel düşünce teması siyasal ilkelerin kökten değiştirilmesi olan siyaset ve dolaylı olarak ekonomiye de yansı­mış bir doktrindir. Radikalizm doktrini üç İngiliz düşünür (Bentham, James Mili, J. S. Mili) tarafından ortaya atılmıştır. Bu üç düşünürün, tümüyle temel siyasal ilkelerin değiştirilmesini öneren, düşünce sürecinin çeşitli alanlarında ileri sürdükleri kökten değişiklik doktrinine “Felsefi Radikalizm” adı verilmiştir ve aslında bir liberalizmdir. Felsefi Radikalizm, temelde bireycilik anlayışını ön planda tutarak, ekonomik, geleneksel, siyasal tüm alanlarda bireye tam ve koşulsuz bir özgürlük tanınmasını benimsemiştir. Bu görüşün öncülüğünü İngiliz düşünür Bentham yapmıştır. Ancak her üç düşünür de, sonuçta pragmacılığı (uygulayıcılık) doğuran yararcılık doktrinini savunmuşlardır.

Siyasal alanda radikaller, seçimle iş başına gelen hükümetin ve millet vekillerinin tam yetkili ve devlette en büyük güç haline getirilmesini istiyorlardı. En üstün iyiliği ve mutluluğu yararlı olanda buluyorlardı.

Ekonomik açıdan koyu liberal olmalarına karşın eşitçiydiler ve bu nedenle bilmeyerek “Toplumculuk”a yol açtıkları diğer bazı düşünürlerce ileri sürülmüştür.

nazi-olimpiyat.jpg 45 209 XIX. yüzyılın başlarında İngiliz Liberal Partisi’nin demokratik reformlar isteyen üyeleri ile 1876 Anayasasının ilanından sonra Cumhuriyetçi Parti’nin Oportünistler (fırsatçılar) adıyla bilinen ılımlı üyelerine karşı olan ve köklü değişiklikler İsteyen üyelerine Radikaller adı verilmiştir. Daha ileri tarihlerde genellikle bütün dünyada düzen değişikliği isteğinde birleşen gruplar ve partiler, birbirlerine karşıt düşünceler taşıdıkları halde radikalist olarak adlandırılmışlardır. Ayrıca sol radikalizmin tam karşıtı olan sağ radikalizm de oluşmuştur. Sağ radikalizmin içinde Alman ırkçılığının yanı sıra Amerikan Mc Carthycilik doktrini gibi gerici ve bütün dünya devlet ve halkları için tehlike oluşturmuş pek çok akımın yer aldığını görmek mümkündür.

lenin-populizm.jpg 33 157 Devrimci işçi hareketi içinde oluşan sahte devrimci, fırsatçı ve tutucu nitelikli sol radikalizm, Mamzm’in gelişmesine katkıda bulunan Lenin tarafından toplumcu hareketin çocukluk hastalığı olarak nitelendirilmiştir. Lenin ve yandaşları, Revizyonizm’le olduğu kadar, sol radikalizmle de mücadele etmişlerdir. Özellikte bazı kapitalist devletlerde ortaya çıkan sol radikaller, emekçilerin devrimci hareketini, serüvenci ve terörist bireysel eylemlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Ancak sonuç olarak, olay tamamen tersine dönüşerek devrimci hareketin baskı altına alınmasına ve sindirilmesine yol açmıştır.

Müge NUR – SBA

Radikalizm Fr. radicalisme

a. fel. ve top. b. Köktencilik.
Güncel Türkçe Sözlük radikalizm    Fr.radicalisme

Köktencilik: § “Bence, İkinci Dünya Savaşı ertesinde şartlarımızın gerektirdiği en doğru sentez, sosyal temelleri sağlam tutulmuş, halkçı ve devrimci bir radikalizm olabilir.” -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 258.
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü radikalizm   

bk. köktencilik
BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

TDK Sözlük

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski