Revizyonizm Nedir? Tanımı, Tarihi (Siyasi Düşünce Kavramları)

 

REVİZYONİZM trocki-lew.jpg 02 156

Yeniden gözden geçirmek, araştırmak ve daha çok siyasal doktrinlerin temellerinin tartışma konusu edilmesi anlamına gelen kavramdır.

Revizyonizmi genellikle Marxist, ya da sosyalistlerin birbirleriyle tartışmalarında kullandıkları görülür. Bir teori eski ve ‘daha saf formundan uzaklaşmayı ifade eder ve genellikle Ortodoks anlayıştan uzaklaşanlara bir suçlama anlamı taşır. Böylece Rosa Luxemburg ya da Troçki gibi solcu düşünürler Lenin’in komünist devrimine alternatif yöntemler öne sürdükleri için ‘revizyonist’ olmakla suçlanmışlardır. Marxizmin çoğu modem şekilleri (türleri) bu yolla ‘revizyonizm’le suçlanabilir. Dolayısıyla terim oldukça değer yüklü ve seçici bir kavram özelliğine sahiptir. Marxist olmayan yazarlar, kavramı, herhangi bir sonradan çıkma alternatif teoriyi tanımlamak amacıyla kullanırlar.

Marksist teorilerin eleştirisel açıdan yeniden yorumlanmasını ve/veya Komünist hizipler, partiler ve devletler arasında resmi ideolojik konumdan doktrinel sapmayı gösteren bir kavramdır. Komünist polemikte, revizyonizmin Ortodokslukla ilişkisi dinsel sapkınlığın dini doğma ile olan ilişkisinin laik bir benzeri olarak ortaya çıkar. Terimin ilk kez kullanılması Alman Sosyal Demokrat Eduart Bernstein’in Marksist fikirleri tarihsel birikimin ışığında açıklamaya çalıştığı 1890’Iarda olmuştur. Komünist harekette Marksist düzenin resmi yorumlarını gözden geçirmenin herhangi bir teşebbüsünü kınamak için kullanılan bir terim oldu. Bilhassa Komünist çok merkezliliğin ortaya çıkışından bu yana kullanılmaktadır. Stalin’in hatalarını kabul ederek Partinin yanılmazlığını sarsan Sovyet Komünist Partisinin 20. Kongresinden (1956) sonra, revizyonizm sadece kendilerinin ortadoks olduğunu iddia eden birbirine karşıt Komünist partilerinin, Sovyet ve Çin, Yugoslav ve Arnavutluk, fikirlerini, politikalarını ve resmi ideolojik konumlarını ifade ettikleri/eden bir etiket olmuştur. Kendi doktrinel yenilikleri onlara göre revizyon değil de Marksizm, Leninizm’in yaratıcılığı, geliştirilmesi ya da yerel şartlara uygulanması olmuştur.

SBA

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski