Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camii (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camii

Arslanhane Camii, Ankara'nın Samanpazarı mahallesinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi bir camidir.

Cami, Selçuklu dönemine aittir ve 13. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. 1289-1290 yıllarında Ahi Şerafeddin tarafından ilk restore edilmiştir.

Caminin yapım tarihi hakkında farklı görüşler bulunsa da, esasen daha eski olduğu öne sürülmektedir.


Caminin girişi olan kuzey kapısı kesme taştan yapılmış ve taçkapı özellikleri taşır. Ahşap kadınlar mahfiline çıkar.

Cami, Roma ve Bizans dönemlerine ait işlenmiş taşların yanı sıra moloz taşlar kullanılarak inşa edilmiştir.

İçerisinde dört ahşap direk dizisi bulunur ve bu direkler camiyi beş sahna ayırır. Orta sahne yanlara göre daha geniş ve tavanı daha yüksektir.

Mihrap, Selçuklu mihraplarının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Stalaktitli bir nişe sahiptir ve yüzeyi mozaik çiniler ve alçı süslemelerle kaplıdır.

Ceviz ağacından yapılmış minberi oldukça değerli ve zarif oymalarla süslenmiştir. 1290 yılında Mehmed b. Ebû Bekir tarafından inşa edilmiştir.

Caminin minaresi sekiz köşeli bir pabuç kısmı üzerinde yükselen kalın yuvarlak gövdeli bir yapıya sahiptir ve gök mavisi ve lacivert çinilerle süslenmiştir.

Cami çevresinde bir hazîre ve Ahî Şerafeddin Türbesi bulunmaktadır.

Arslanhane Camii, Ankara'nın tarihî ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir yapıdır ve Anadolu'nun özgün karakterini koruyabilmiş nadir Türk eserlerinden biridir.

Daha yeni Daha eski