İlmam Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

İ kitap_eski.png 46 113 lmam

Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesine verilen ad.

Örnek:

Şâdî-i vuslat niçin tahammîl-i nâz eyler bana
Rind-i şâdî-düşmenim ben gam niyâz eyler bana

Nâil-î Kadîm

Tiğ-ı istisnâ çekip gamzen ne nâr eyler bana
Afet-i aşkın kazâ arz-ı niyâz eyler bana

Namık Kemal

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski