Pastoral Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Pastoral

kursun_kalem_3.png 30 214 Pastoral şiir (fr. Pastorale) doğa güzelliklerini anlatan çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiirlerdir. Kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur. Bu söz için Türk Dil Kurumu çobanlama karşılığı önermektedir.

Şiir, roman, hikâye, tiyatro, mektup, makale, seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir. Batıda, pastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıran idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere eglog denilir. Yunan edebiyatından Theokritos (M.Ö. III. yüzyıl), Lâtin edebiyatından Vergilius (M.Ö. 70 – 19) en büyük pastoral şiir örneklerini veren şairlerdir.

Daha yeni Daha eski