Beni Mustalık Savaşı (Müreysi Savaşı) Tarihi, Sebebi, Sonucu (İslam Tarihi)

Mustalikoğulları Huzâa kabilesindendir. Necid bölgesinde, Medine’ye 9 günlük bir yerde yerleşmişlerdi. Müslümanlarla iyi geçiniyorlardı. Fakat, Kureyşlilerin teşvikiyle kabîle reisi Ebû Dırâr oğlu Hâris çevrede yaşayan bedevi kabîlelerle birleşerek Medine’ye baskın için hazırlığa başladı. Hz. Muhammed durumu öğrenince, Medine’de Zeyd b. Hârise’yi kaymakam bıraktı. 30’u atlı, 1000 kişilik bir kuvvetle Benî Mustalık üzerine yürüdü. ( H.5.yıl 2 Şabân/17 Aralık 626 M.)

Bedevîler, Müslümanların üzerlerine geldiğini duyunca, korkup dağıldılar. Hâris’in etrafında sâdece kendi kabilesi kaldı.

Benî Mustalık, Müreysi’ suyu yanında toplanmış henüz hazırlıklarını tamamlayamamıştı. Müslüman olmaları teklif edildi, kabûl etmediler. Fakat Müslümanların düzenli hücûmlarına karşı duramayıp bir saat içinde dağıldılar.

Savaş sonunda, Müslümanlardan bir kişi şehid oldu, müşrikler ise 10 ölü verdiler. Ayrıca, Müslümanlar ganimet olarak 700 esir, 5000 koyun, 2000 deve ele geçirdiler.

Bu savaş sırasında kocası öldürülen ve esir edilenler kadınlar arasında bulunan Mustalikoğulları kabilesinin başkanı Hâris b. Ebî Dırar’ın kızı Berre (sonradan Cüveyriye), ganimetlerin taksiminde, Sâbit b. Kays’ın payına ayrılmıştı. Babası Hâris, Hz. Muhammed’e başvurarak kızının şerefinin korunmasını istedi. Hz. Muhammed, Cüveyriye’nin bedelini Sâbit b. Kays’a ödeyerek onu serbest bıraktı. Cüveyriye kabîlesine dönmedi, kendi isteği ile Hz. Muhammed’le evlendi.

Bunun üzerine ashâb:

-“Rasûlullah’in eşinin yakınları esir tutulmaz” diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu sebeple Hz.Âişe:

-Kavmi için, Cüveyriye kadar hayırlı başka bir kadın bilmiyorum, demiştir.(1)

Bu evlilik sebebiyle, bütün esirler fidye ödemeden serbest kalmış ve Mustalıkoğulları daha sonra tümüyle İslam dinine geçmişlerdir.

(1) İbn Hişâm, 3/308; İbn Sâd, Tabakat, 8/ 177; İbn Hacer, el-İsâbe, 7/565

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski