Hagios Polieuktos Kilisesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Hagios Polieuktos Kilisesi

hagos_polieuktos_kilisesi.png” border=”0 Hagios Polieuktos Kilisesi İstanbul Topkapı’da bulunan, Doğu Roma döneminden kalma kilisedir. Ayasofya’dan önce kentin en büyük bazilikalarından biri olan kilise bugünkü Saraçhane’de Tauri Forumu ve Constantinus Martirionu arasındaydı. (524-527) yılları arasında Hıristiyan olduğu için öldürülen Romalı asker Polieuktos’un adına yaptırılmıştır. Bezemeleri, geç Roma sanatının en önemli örneklerinden olan sütun başlıkları ve mimari görkemiyle ünlüdür. Kilisenin eski Anikia Iuliana sarayının kilisesi olduğu söylenir. 2500 metrekarelik bir alana yapılmıştır.

Kilisenin 12. yüzyılda terkedildiği ve mimari bezemelerinin Haçlılardan önce ve Haçlılar tarafından yağmalandığı anlaşılmaktadır. Venedik’teki San Marco Kilisesi’ndeki bazı fragmanlar ve Piazetta’da bulunan bezemeli payandalar bu kiliseden götürülmüştür.

Bugün İstanbul Belediye Sarayı’nın yakınlarında kalıntıları görülebilir. Kalıntılar 1960’larda yeraltı geçidi yapılırken ortaya çıkarılmıştı.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski