Hz. Muhammed'in Elçileri ve İslama Davet Mektubu Götürdükleri Hükümdarlar (İslam Tarihi)

hz.muhammedin-mektuplari.png 26 308

Hz. Muhammed’in Elçileri ve İslama Davet Mektubu Götürdükleri Hükümdarlar

 

Bizans Kayser’i Hirakliyus’a, Halîfe oğlu Dihyetü’l-Kelbî;

İran Kisrâ’sı Hüsrev Perviz’e, Huzâfe oğlu Abdullah;

Habeşistan Necâşisi Ashame’ye, Ümeyye oğlu Amr;

Mısır (İskenderiyye) Mukavkısı Çüreyc’e, Ebû Beltea oğlu Hâtıb;

Gassan Emîri Hâris b. Ebî Şemmer’e, Vehb oğlu Şuca’;

Yemâme Emîri Hevze b.Ali’ye de Amr oğlu Salît elçi olarak mektup götürdüler.(1)

(1) Zâdü’l-Meâd, 1/60-63; (O devirde Bizans İmparatorlarına “Kayser”, İran Şahlarına “Kisrâ”, Habeş krallarına “Necâşi”, Mısır Meliklerine “Mukavkıs”, Türk hükümdarlarına da “Hâkan” denirdi.)

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski