Hz. Hamza'nın Müslüman Olması (İslam Tarihi)

Hz. Hamza’nın Müslüman Olması

Hz. Muhammed‘in amcalarından olan Hamza, Hz. Muhammed‘e de süt annelik yapan Süveybe’den süt emdiği için süt kardeştirler. Mekke Devri’nin 6’ıncı (616 M.) yılında Müslüman olmuştur.

Peygamberimiz bir gün “Safâ” tepesinde otururken yanından Ebu Cehil geçti. Hz. Muhammed‘e çirkin sözlerle hakarette bulundu. Hz. Muhammed hiç bir karşılık vermedi.

Hamza o gün ava gitmişti. Dönüşünde, bir câriye, olayı Hamza’ya anlattı. Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Yeğenine hakaret edilmesine dayanamadı, silahını çıkarmadan, derhal Kureyşin toplantı yerine gitti. “Kardeşimin oğluna hakaret eden sen misin?” diyerek yayı ile Ebu Cehil‘in kafasına vurup yaraladı. Ebu Cehil, “Hamza Müslüman oluverir” korkusu ile ses çıkarmadı. (1) Ebu Cehil‘den, Peygamberimize yaptığı hakaretin öcünü alan Hamza, Hz. Muhammed‘e giderek O’nu teselli etmek istedi. Hz. Muhammed‘in ancak imân etmesi ile memnûn olacağını söylemesi üzerine, şehâdet getirip Müslüman oldu.(2)

Hz. Hamza son derece cesûr, kuvvetli, gözünü budaktan sakınmaz bir kişiydi. Kendisinden üç gün sonra da Ömer Müslüman oldu. Bu ikisinin Müslüman olmalarıyla, Müslümanlar büyük destek buldular.

(1) İbn Hişâm, 311-312; İbnü’l-Esîr, 2/83
(2) Târih-i Dini İslâm, 2/228

 

Daha yeni Daha eski