Şovenizm Nedir? Tanımı, Tarihi

nicolas-chauvin.jpg 13 148 Şovenizm

Yabancı düşmanlığıyla karışmış aşırı ve ölçüsüz milliyetçiliği ifade eden terimdir. Terim, Napolyon’un ordusunda yer alan ve Napolyon’a aptalcasına kendisini adamış bir askerin, Nicolas Chauvin’in adından gelmektedir. Analoji yoluyla özel bir çıkarlar kümesinin savunucuları tarafından benimsenen tüm aşırı zihinsel tutumlarada şovenizm denmiştir.

Çoğunlukla ırkçılıktan kaynaklanır ve ırkçı tesiri ve düşüncelerle tarafından desteklenir. Batı ülkeleri, XVI. yüzyılın başından itibaren. Afrika, Asya ve Latin Amerika’da izledikleri sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist politikaları ırkçı ve şövenist düşünce ve teorilerle desteklenmiş ve meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Çağımızda Hitler ve Mussolini’nin izledikleri politika Şövenist özellikler taşıyordu. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin 1984’ten itibaren Komünist blokun çözülmesine dek, ülkesinde yaşayan Türklere karşı izlediği politika da şovenizm örneklerindendir.

SBA

Şovenizm Fr. chauvinisme

a. Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım.

TDK Sözlük

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski