Totem Nedir, Ne Demektir, Tanımı

totem.png 21 208 Totem

Genel görüşe göre totem, Kuzeydoğu Amerika Kızılderili büyük bir altfamilya dillerinden Algonquin’in bir deyimi olan totom (klan)’dan gelmektedir. Kelimenin aslı ve doğrusunun ‘otam” olduğunu söyleyenler de mevcuttur. S. Reinach’a göre “otam” ya da “totem”, Algonquin dilinde “belirli” (alâmet, işaret) anlamına geliyor. Bazı kaynaklar totemin bir Ojibva deyimi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Deyim, XVIII. yüzyıl sonlarına doğru Etnografik kaynaklarda görülmüş, ilk kez J. Long adlı bir İngiliz tarafından 1791’de kullanılmıştır.

totem    Fr. totem

a. İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Güncel Türkçe Sözlük

totem   

Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk. totemcilik.
BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü 1973

TDK Sözlük

Totemizm Nedir? Tanımı, Tarihi, Türleri

Daha yeni Daha eski