Cyaneae - Kyaenai (Tarihi Eserler Antik Kentler)

Cyaneae-Kyaenai (Yavi veya Yuva Köyü)

Tiyatro (Roma Devri)Finike – Kaş karayolu üzerindeki diğer bir ören yeri de Kaş’a 23 kilometre uzaklıktaki Yavı Köyü’nün üzerinde bulunan sarp kayalıklardaki Kyaenai’dir. Araba ile tiyatronun yanına kadar çıkılabilir, köyden de harabe yerine tırmanmak mümkündür. Kyaenai ismi koyu mavi anlamına gelmekte, ayrıca “Çınlayan Kayalar” adıyla da anılmaktadır. Bunun nedeni rüzgarın buradaki kayalara çarparak çınlaması olsa gerektir.

Şehrin ne zaman kurulduğunu bilemiyoruz ancak ele geçen kitabeler şehrin tarihini M.Ö. IV. yüzyıla kadar çıkarmamıza neden oluyor. O tarihten itibaren de Kyaenai devamlı iskan edilen bir Lykia şehridir. Kyaenaili zengin lason 16 Lykia şehrine yardım ettiği gibi kendi şehrine de yardım etmiş, imarına çalışmıştır. Bu nedenle de ona Lykia’nın en büyük hakimi anlamına gelen “Lykiakn” ünvanı verilmiştir. Roma Devrinde büyük gelişme gösteren şehir Bizans döneminde de psikoposluk merkezi olarak varlığını sürdürmüş, X. yüzyılda terk edilmiştir.

<img src="http://www.kulturvarliklari.gov.tr/resim/1-111384/kyaenai2.jpg&quot; border="0" alt="Lahitler" width="246 168 Kyaenai 240 metre kadar yükseklikteki sarp kayalıkların üzerine kurulmuştur. Şehrin etrafını 450 metre uzunlukta bir sur çevirir. Surun Bizans döneminde de kullanıldığı sonradan konan taşlardan anlaşılmaktadır. Surun batı ve kuzey kısımlarında bugün üç kapı görülmektedir. Batı duvarının güney ucunda da dördüncü bir kapı olmalıdır.

Tepenin güney eteğinde ise tabii meyile oturtulmuş ve günümüze kadar sağlam gelebilmiş bir tiyatro bulunmaktadır.

Tiyatro ile akropol arasında nekropol sahası yer alır. Ağaçlar arasında Roma Devri’ne ait irili ufaklı birçok lahit bulunmaktadır. Kyaenai, Lykia Bölgesi’nde en çok lahit görülen şehir niteliğinde olduğundan buraya lahitler kenti de denir. Batı taraftakiler sade, doğu yamaçtakiler daha değişik ve bazıları kabartmalıdır. Bu kabartmalı lahitler M.Ö. 350’ye tarihlenir. Diğer lahitlerin hepsi Roma dönemine aittir.

Bu sayfanın hazırlanmasında İlhan AKŞİT’in “Işık Ülkesi LYKİA” kitabından yararlanılmıştır. kulturvarliklari.gov.tr

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski