Piginda (Tarihi Eserler Antik Kentler)

Piginda

piginda_.png” border=”0 Kentle ilgili bilgilerimiz hiç araştırma yapılmamış bir yerleşim olması sebebiyle sınırlıdır. Üç akropolden oluşan kent üzerinde Hellenistik Döneme ait surlar bugün rahatlıkla görülebilmektedir. Tiyatro ve olasılıkla Heraion olarak adlandırabileceğimiz kutsal yapı önemlidir. Kare planlı yapıda ele geçen yazıtdan öğrendiğimize göre kent üzerinde Zeus Pigindenos (Pigindalı Zeus) kültü ve bu külte bağlı Zeus Tapınağı yer almaktadır. Bu tapınağın yeri henüz saptanmış değildir. Ancak bunun Piginda da olduğu sanılmaktadır.

Aydın İli’ne bağlı Bozdoğan İlçesi, Çamlıdere Köyü’nün yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde yer alan kent Byzantion’lu Stephanos’un bildirdiğine göre, Karia’da yer alan küçük bir yerleşmedir.

Sitede Ara