Surname Nedir, Ne Demektir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Surname (frs.b.i.)

edebiyat_1_.png 41 87

Doğum, sünnet ve evlenme münasebeti ile yapılan düğünleri, veya ziyafet şenlik gibi eğlenceleri tasvir eden edebî eserlerin genel adı. Manzum, mensur, ya da manzum-mensur karışık olarak yazılırlar, özellikle yazıldıkları devirlerin ve bilhassa saray ve çevresinin yaşama şeklini, eğlenme biçimlerini vermeleri bakımından önem taşırlar.

Bu türün en tanınmış örnekleri arasında Nâbî, Seyyid Vehbî, Levni,ve Haşmet’in eserlerini sayılabilir.

Bunlardan Levni’nin en tanınmış eseri Surname’dir. Surname, yazılı ve bol resimli bir kitaptır ve bir sünnet düğünü resmedilmiştir. Yüzlerce değişik sahneyi içeren bu minyatürlerde Levni, esprili bir yaklaşımla resmetmiş ve bir minyatürüne kendisini de işlemiştir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski