Teknik Nedir? Genel ve Felsefi, Eğitim Kavramı Olarak Tanımı

<img src="images/stories/remote/teknik.jpg 71 167

Teknik

Veri toplama araçlarına teknik denir. Klasik metodolojik yaklaşımla yürütülen çalışmalarda kavramsal düzlemde kurulan ilişkinin amprik düzlemde de mevcut olup olmadığını, mevcut ise ne kadar sıklıkta ve şiddette olduğunun ortaya çıkarılması için olaylar dünyasına başvurmak gerekir. Teknik, olaylar dünyasından veri toplama işleminde kullandığımız araçlara verilen genel bir addır. Sosyal bilimlerde kullanılan başlıca teknikler arasında gözlem, deney, test, görüşme (mülakat), anket, olay incelemesi ile bunların alt tipleri gösterilebilir. Toplanan verilerin analizinde ve sentezinde kullanılan her türlü istatistik işlemine de teknik denir.

Türk sosyoloji geleneği içinde teknik ile yönetim arasında net bir ayrım yapılmasına rağmen, psikoloji, eğitim gibi diğer sosyal bilim dallarında böyle bir ayrımın yapılmadığı gözükmektedir. Amerikan sosyoloji geleneği içinde de teknik ve yöntem, gerek sözcük, gerek kavram olarak bir diğeri yerine kullanılabilmektedir.

Nilgün ÇELEBİ – SBA

teknik, -ği    Fr. technique

a. 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi: “Eserin tekniği, sanatını hakkıyla bilen bir şair tarafından yazıldığını belirtmektedir.” -A. H. Çelebi. 2. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: “Bu yazılarda Türkiye’nin kalkınması için ilim ve tekniğin lüzumuna sık sık işaret edilmiştir.” -M. Kaplan. 3. sf. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: “Bürokratlaşma bir baskı olayından çok teknik bir olaydır onlara göre.” -C. Meriç. 4. Yol, beceri, yöntem: “Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum.” -H. E. Adıvar.
Güncel Türkçe Sözlük

teknik   İng. technique, technical

1. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol. 2. Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin.
BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974

teknik   İng. technics

(Yun. tekhne – kılgısal yapabilme gücü) 1. İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2. Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. (Günümüzdeki anlamı budur.) Bilimin amacının bilgi olmasına karşılık, tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir. 3. Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi (düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.).
BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975

Daha yeni Daha eski