Yeni Roman Akımı Nedir Kısaca Tanımı, Özellikleri, Amacı

1950 sonrasında Fransız edebiyatında Alain Robbet Grillet, Nathalie Sarraut, Claude Simon, Michel Buttor gibi romancıların öncülüğünde meydana çıkan ve romanda neyin anlatıldığından çok, anlatımın şekline, tekniğe önem veren edebî hareket.

Yeni Roman akımında önemli olanın, dilin işlenişi ve edebî eserde dilin oynadığı fonksiyon olduğu fikrinden yola çıkılarak, roman kahramanlarının karakterlerinin okuyucuya, onların eser içindeki konuşmalarıyla verilmesi gerektiği söylenir. Yeni Romancılar, Hugo, Balzac, Flaubert gibi kendilerinden önceki büyük romancılarda görülen, karakterleri tasvir yoluyla, romancının kendi bakış açısından verme tavrının yanlışlığını iddia ederek, eser kahramanlarını olaylar karşısındaki görüş ve duyuşlarını ifade ediş tarzlarıyla, diyaloglarıyla tanıtma metodunu denerler. Onların romanlarında şahıslar okuyucunun gözünde, roman içindeki diyaloglarıyla gelişir, büyür veya küçülürler.

SBA

Daha yeni Daha eski