Kazaklar - Tolstoy (Konusu, Özeti, Karakterleri)

<img src="http://filozof.net/ffilozofnet/wp-content/uploads/2011/09/kazaklar-tolstoy.jpg" border="0 Kazaklar

Kısa Özet Bilgi:
1863’te yayımlanan Kazaklar, Tolstoy’un yarı-otobiyografik kitaplarından biridir. Genç ve zengin bir Moskovalı olan subay Olenin’in, daha “sahici” bir hayat arayışıyla Rus ordusuna yazılıp Kafkaslar’a gider. Birliğiyle yerleştiği bir Kazak köyünde, bir yandan tabiatın ihtişamı karşısında sarhoş olur, bir yandan Kazak ve Çeçenlerin kaba güçlerinden etkilenir, bir yandan da köylü bir kıza duyduğu aşkın karşılıksız kalışıyla, kısa süreli de olsa ruhsal bir uyanış yaşar.

Lev Tolstoy’un ilk eseri olan Kazaklar’da iki farklı dünyadan biri çeşitli kültürlerin etkisi altında yaşayan ve “kibarlar”ı oluşturan aristokratların, diğeri ise, kendi geleneklerine sıkı sıkıya bağlı (Kazaklar) ve başka bir kültürle karşılaşmamış olan halkın dünyasıdır. Bu iki zıt dünyanın çarpıcı bir üslupla karşılaştırılması olan eserde Tolstoy, dağlarda yaşayan Terek Kazaklarını anlatırken bu insanların ülkeden kopuşlarının nedenlerini, içinde bulundukları koşulların onları nasıl savaşçı kıldığını gerçekçi bir üslupla sergiler.

Uzun Özet:

Olenin, aşk hayatında başarısız olmuş varlıklı sosyetik bir Rus subayıdır. Moskova’da bulunduğu dönemde bir kız onu sever; fakat Olenin ona karşılık vermez. Bunun yüzünden de yakınları tarafından kınanır. Bu zor durumdan kurtulmak isteyen Olenin Moskova’daki hayatını geride bırakıp Kazakların yanında yeni bir hayata başlamak ister tayinini Kazakların bulunduğu Terek adlı bir köye ister.

Olenin Kazak, Çeçen ve Tatarları çok merak etmekte ve Kazaklarla birlikte harekatlara katılmak istemektedir. Kazak köyünde evlerin bazı bölümlerinde kiracı olarak kalacaklardır ve Kazaklar Rusları hiç sevmemektedir. Fakat zamanla Rusların zenginliğini gören Kazaklar daha yumuşak bir tutum sergilerler.
Kazak postasında(karakolunda) çalışmakta olan çalışkan,yakışıklı, cesur hayat dolu bir adam olan Lukaşka(kısaca Luka) bir Abrek yani bir Çeçen öldürür. Bu yüzden bir anda ünlenir ve kendisine “cigit” denmeye başlanır.(“cigit” Abrek öldürenlere takılan bir unvandır.) Bu olaydan sonra köyün en güzel kızı Marianka’yı ona uygun görürler. Lukaşka ile Marianka da flört etmeye başlarlar.

Olenin Mariankaların evinde kiracı olur. Bir süre sonra Gaffer Yeroşka adında eski bir avcıyla tanışır. Çok iyi ahbap olurlar. Sürekli beraber çihir votka içerler; sarhoş olurlar. Olenin’in uşağı Vanyuşa ise Yeroşka’yı hiç sevmez.

Luka’nın bir Abrek öldürdüğünü duyan Olenin Luka’yla tanışmak ister. Tanıştığı zaman da onun gerçekten yetenekli güven veren ve cesur biri olduğunu düşünür ve ona bir at hediye eder ki bu hediye tüm köyde büyük bir yankı uyandırır. Bu sayede Luka ile Olenin arasında da bir arkadaşlık kurulur.Birlikte Abrek avına gitmeye söz verirler.

Bir süre sonra Olenin Gaffer Yeroşka’dan Luka’nın Marianka ile evleneceğini öğrenir. İlk başlarda Marianka’ya karşı herhangi bir özel his duymuyordur. Çünkü o arkadaşı Luka’nın karısı olacaktır. Fakat zamanla Marianka’yle ilgilenmeye başlar. İstemediği halde Marianka’ya karşı içinde bir sempati doğar.
Bu sıralarda Olenin’in asker arkadaşı Beletski görev için Kazak köyüne gelir. Burada Ustenka adında bir kız arkadaşı olur ve geceleri köyün kızlarını toplayarak eğlenceler yapar. Bu eğlencelere Marianka da katılır. Beletski Olenin’i de bu eğlencelere çağırır; fakat Olenin gelmek istemez. Çünkü Marianka’ya aşık olmaktan korkar. Fakat sonunda ikna olur. Eğlencelerinin birinde Beletski ve diğerleri Marianka ve Olenin’i bir odada kilitlerler. Olenin Marianka’yı öpmek ister; fakat Marianka buna izin vermeyince Olenin kendisine gelir ve odadan çıkmaya çalışır ve çıkar.

Eğlenceden sonra Olenin Marianka’ya aşık olmuştur. Hatta geceleri avluda bekleyerek Marianka’yı gözetler. Camından ona seslenerek ona evlenme teklifi eder fakat reddedilir.
Bir Bayram günü geldiğinde Lukaşka izne çıkar ve köye gelir. Köydeki bir yaşlı Luka’nın at çaldığını söyler ve Luka’nın sırrı ortaya çıkar. Bu yüzden ve Luka’nın Marianka’ya çok sırnaşması nedeniyle Marianka Luka’dan soğur Olenin’e yakınlık gösterir. Hatta bayram eğlencesinde Olenin Marianka’ya tekrar evlenme teklifi eder ve onu Beletski’nin bir partisine çağırır. Marianka da bunu kabul eder ve Beletskilere giderler. Marianka Olenin’in evlenme teklifini kabul eder. Olenin’in ona hiçbir zararı dokunmamıştır.Beletski’nin onlar için hazırladığı bir köşede sabaha kadar fısıldaşırlar ve Olenin ertesi gün için onu isteme sözü verir.

Ertesi sabah Olenin kalktığında dışarıda gürültü duyar ve Abreklerin Terek nehrinin Kazakların bulundu yakasına geçtiğini öğrenirharekata katılmak için hazırlanır.Olenin aslında çatışmayı istemez sadece Çeçenleri görmek ister. Bir süre sonra yedi-sekiz Çeçen onlara ateş açar; fakat Kazaklar şahane bir çeviklikle Çeçenlerin etrafını sararlar. Olenin de bir tepeye çıkarak onları gözetler. Sıkıştıklarını anlayan Abreklerölüm türkülerini söylemeye başlarlar. Kazaklar onları öldürür; fakat Luka önceden öldürdüğü Abrekin cesedini almaya gelen Abreki(ölünün abisini) canlı istediğini söyler. Bunu fırsat bilen Abrek Luka’yı karnından vurarak onu ağır yaralar.

Köye döndüklerinde Olenin Marianka’yı görmeye gider; fakat Marianka onu istemediğini söyleyerek onu tersler. Çünkü birçok Kazak operasyonda ölmüştür ve Luka ağır yaralanmıştır. Bunun üzerine kendisi için hiçbir umut olmadığını anlayan Olenin alay komutanına giderek karargaha gönderilmek istediğini söyler. Gaffer Yeroşka ile vedalaşır Luka’nın durumun kötü olduğunu öğrenir ve ona doktor çağırmak için söz verir. Tüfeğini Yeroşka’ya verir ve başka kimseyle vedalaşmaz kendisine yeni bir hayat için söz vermez Marianka’yı her zamankinden daha çok sever onunsa kendisini hiç mi hiç sevmeyeceğini bilerek yola çıkar.


Karakterlerin Özellikleri:

Olenin:Aşk hayatında başarısız iradesi oldukça zayıf kendini aşka kolayca kaptırabilen birisi

Lukaşka: Cesur Yetenekli Zeki Lider Hayat ve sevgi dolu bir polis.

Marianka: Köyünün en güzel kızı. Çok nazlı ve çekingen.

Gaffer Yeroşka: Eski yaşlı ve çılgın bir avcı. Bir çok tecrübesi var.

Beletski: Olenin’in asker arkadaşı. Kendisini kadınlara ve eğlencelere adamış.

Nazarka: Lukaşka’nın sadık arkadaşı.

Marianka’nın annesi: Ruslara karşı öfke püskürüyor parayı alınca biraz yumuşuyor.

Marianka’nın Babası: Kendisini önemli birisiymiş gibi göstermeye çalışıyor.

Luka’nın Dilsiz kardeşi: Tepkileri çok kuvvetli sevgi dolu.

Vanyuşa: Olenin’in her şeyden iğrenen hiçbir şeyi kolay kolay sevmeyen uşağı.

Olaylar Terek nehrinin yanındaki Terek köyünde geçiyor.
Terek Köyü:

43*29” Kuzey enlemi 44*08” Doğu meridyeninde Kazakistan-Gürcistan sınırının biraz kuzeyinde Elbrus Dağlarının kuzey doğusunda Terek nehri kıyısında kurulan bir Kazak köyüdür. İnsanlar genellikle çihir(şarap) yaparak geçinirler. Buna bağlı olarak içki tüketimi de bir hayli fazla. O zamanlar köy Rusya’nın egemenliği altında olduğu için Hristiyan halktan oluşuyor. Zaman ise 19. Yüzyılın ortaları. Bu sıralarda Kazaklar-Çeçenler-Tatarlar arasında savaş var. Çeçenler Terek nehrinin Kazak tarafına geçip orada Kazaklara pusu kuruyorlar.

Daha yeni Daha eski