Akik Yüzük Nedir Tarihi, Özellikleri, Faydaları

Akik Yüzük

Akik taşı. Çeşitli renk ve vasıflarda olarak, görülür. Akik taşı öteden beri Yemen (al-Şihr) ‘den, Şan’S’ yolu ile, Akdeniz ticaret merkezlerine sevkedilirdi.Tarihte Mühür yüzüğü, kadın gerdanlığı olarak ve hattâ, meselâ Şam ‘da büyük camideki gibi, kıymetli mihrab mozayiklerinde de kullanılırdı ( Mukaddasi’ye gö­re).

Sağlıkta diş ağrılarına karşı kullanılan Akik taşı, halkın inanışına göre, ‘akik mühür yüzüğü, özellikle savaşta, kalbi sakinleştirme ve kanı durdurma özelliğine sahiptir. Bazı rivayetlere göre, Hz.Muhammed bile bu inanca iştirak etmiş ve ‘akik yüzüğün insanı fakra düşmekten ve yoksulluktan koruyacağını teyit etmiştir. ‘Akik taşı, kadın gerdanlığı olarak, zamanımıza kadar kıymetini muhafaza eylemiş ve ‘akik kelimesi, kırmızı renkteki taştan ( boncuk, hayvan kabuk­ları bile olsa) her türlü gerdanlığa teşmil edil­miştir.

Daha yeni Daha eski