Aşık Paşa Türbesi

Âşık Paşa Türbesi

Âşık Paşa Türbesi. 1272-1333 yılları arasında mutasavvıf ve halk şairi Aşık Paşa’nın gömülü olduğu türbe, Kırşehir’in kuzeyinde, Ankara-Kayseri yolu üzerinde, eski bir mezarlığın içerisindedir. Türbeyi Aşık Paşa’nın yeğeni ve Eretna Veziri Köse Peygamber Alaaddin Ali Şah yaptırmıştır. Yapım kitabesi bulunmayan türbe, XIV.yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Osmanlı padişahı II.Beyazıt 1481 yılında türbeyi onarmıştır. Türbenin son onarımı da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1935 yılında yapılmıştır.

Türbe beyaz mermerden kare planlı olup, üstü kubbe ile örtülüdür. Türbenin önünde sivri tonozlu (yarım silindir biçiminde tavan örtüsü), dikdörtgen planlı bir giriş kısmı bulunmaktadır. Kapısı ince bir işçilikle mermerden yapılmış, kenarları örgü motifleri ile bezenmiştir. Türbenin üzerinde Aşık Paşa’ya ait Türkçe yazılı bir kitabesi bulunmaktadır:
asik-pasa-turbesi.jpg 57 138″ align=”left” />
“Türk diline kimesne bakmaz idi
Türklere her giz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi bu dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri”
Aşık Paşa

Türbenin içerisinde kubbe ile pencere arasında bulunan bir yazıtta da şunlar yazılıdır:

“Ledün ilminin sahibi, uyarıcıların biricik kutbu.
Tanrı’nın eri şeyh baba Muhlisinin o da şeyh İlyas’tan torunudur. 670’te (1271) geldi.
733 (1332) sefer ayının 13.Salı gecesi bu dünyadan uçtu”.

Türbeye dar bir giriş holü ve üzeri sekiz köşeli kasnak üzerine oturmuş kubbe ile örtülü kare bir mekana girilmektedir. Bu mekanın ortasında Aşık Paşa’nın sandukası mevcuttur. Türbenin altında mumyalık kısmı bulunmaktadır.

Daha yeni Daha eski