Emevi Halifeleri ve Saltanat Süreleri

Beni Ümeyye meliklerinin veyahut Emevî halifelerinin ilk üçüne Süfyaniyye, onlardan sonra gelen 11 tanesine de Mervaniyyeler adı verilir. Böylece saltanat müddeti H. 41 (M. 661) yılından H. 132 (M. 750) yılına kadar doksan bir sene devam eden Emevî saltanatında 14 halife iş başına geçmiştir.

Emevi devletinin hükümet merkezi Suriye’deki Şam (Dimeşk) şehri olduğundan, Emevîlere, Ümeyye-i Şam adı da verilir.

Emevi Hükümdarları ve Saltanat Süreleri

Hükümdarlar——Hicri——–Miladi——-Saltanat müddeti

1)    Muaviye         41-60         661-680      19 yıl 3 ay 27 gün

2)    I. Yezid         60-64         680-683        3 yıl 6 ay 27 gün

3)    II. Muaviye    64-64         683-683              1 ay 10 gün

4)    Mervan         64-65         683-685              9 ay 18 gün

5)    Abdülmelik    65-86         685-705       21 yıl 1 ay 12 gün

6)    I. Velid         86-96         705-715         9 yıl 7 ay

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski