GTP Nedir, Guanozin Trifosfat Nedir, Yapısı

GTP

Hücre içerisinde oluşan bazı biyokimyasal reaksiyonlarda enerji için kullanılan bir tür molekül (Guanozin trifosfat).

Guanozin trifosfat, (İngilizce Guanosine triphosphate’den) GTP olarak kısaltılır; guanozin-5′-trifosfat olarak da bilinir. Tam kimyasal açılımı 9-β-D-ribofuranozilguanin-5′-trifosfat, veya ona denk sayılabilecek 9-β-D-ribofuranozil-2-amino-6-okso-pürin-5′-trifosfat’tır.

GTP, RNA sentezi (transkripsiyon) sırasında uzayan RNA molekülüne eklenen pürin nükleotitlerden biridir. Ayrıca protein sentezi (translasyon) sırasında bir enerji kaynağı olarak kullanılır.

GTP, GTPaz enzimlerinin GTP’yi GDP’ye dönüştürmesi ile işleyen hücre içi sinyal aktarımında da önemli bir rol oynar.

GTP hücre içi enerji transferiyle de ilişkilidir. Örneğin, sitrik asit döngüsünün her bir deviniminde bir GTP oluşur. Bu bir ATP molekülünün oluşumuna eşdeğerdir, çünkü GTP kolaylıkla ADP’den ATP’nin oluşmasını sağlar.

GTP ve türevlerinin biyokimyasal reaksiyonları ATP’ninkilere çok benzerlikler gösterir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski